Megnyerő stílussal

SZOMBAT DÉLUTÁN

E HETI TANULMÁNYUNK: Máté 15:21-28; János 4:27-30, 39-42;

Róma 15:7; Efezus 4:32; 2Thesszalonika 1:1-4; 1Péter 3:15

„Az Úr Krisztust pedig szenteljétek meg a szívetekben. Mindig legyetek készek megfelelni mindenkinek, aki számon kéri tőletek a bennetek levő reménységet. De szelídséggel, félelemmel és jó lelkiismerettel tegyétek” (1Pt 3:15-16, ÚRK).

Minél mélyebben tanulmányozzuk Jézus életét, annál inkább csodáljuk, mennyeire képes volt elfogadni és megerősíteni az embereket. Kora vallási vezetőinek időnként ugyan elevenébe vágott feddő szavaival, de szívesen fogadta azokat, akik bűnökkel küzdöttek, akiket a bűntudat gyötört és mások reménytelen esetnek tartottak. Kegyelmével fordult feléjük, irgalmazott még a legalábbvaló bűnösnek is. Bűnbocsánatának mélysége összehasonlíthatatlanul nagyobb a bűneiknél, szeretete nem ismer korlátokat.

Jézus soha nem éreztette a büszkeségnek vagy a felsőbbségtudatnak még a leghalványabb jelét sem. Mindenkiben az Isten képére teremtett, azonban a bűn miatt elbukott embert látta, akinek a megváltásáért jött a földre. Szeretetének hatókörén senki nem esett kívül, senki nem zuhant olyan mélyre, hogy kegyelme ne érhetné el. Tiszteletet tanúsított mindenki iránt, akivel kapcsolatba került, becsben tartotta az emberi méltóságot. Isten országa felé fordította az embereket, mert hitt bennük. Jelenlétében életek változtak meg, mivel őszinte törődést tanúsított. Az emberek felemelkedtek, olyanná váltak, amilyenné hite szerint válhattak.

Az e heti tanulmányunkban még mélyebben foglalkozunk azzal, hogyan viszonyult Jézus az emberekhez. Felfedezzük majd, hogyan alkalmazzuk ezeket az elveket a saját életünkben.


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: