TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:

„Sokan nem hisznek Istenben, és az emberekbe vetett bizalmukat is elvesztették. De értékelnek minden együttérző és segítőkész cselekedetet. Amikor látnak valakit – aki földi dicsőítést vagy ellenszolgáltatást nem igényelve jön el otthonukba, szolgál a szegényeknek, táplálja az éhezőket, felruházza a mezíteleneket, vigasztalja a fájó szívűeket és mindenkinek a figyelmét gyengéden felhívja Istenre, aki könyörületének és szánalmának az ember csak követe – szívük megindul. Hála és hit ébred bennük. Látják, hogy Istennek gondja van rájuk, és készek meghallgatni, ha Igéjét megnyitják előttük” (Ellen G. White: A Nagy Orvos lábnyomán. Budapest, 1998, Advent Kiadó, 93. o.).

Jézus önzetlen szolgálatának hatására a szívek kitárulnak, az előítélet falai leomlanak, az emberek befogadóvá válnak az evangélium előtt. Az egyház Krisztus teste, tagjai mindenütt szeretettel szolgálják az embereket. Krisztus elküld a környezetünkbe, hogy változást hozzunk, az Ő nevében. Valóban vigyáznunk kell, nehogy a világ bűne beszennyezzen (ami nagyon is valóságos és veszélyes fenyegetés az egyházra nézve), mégis tanuljuk meg, hogyan érjük el az embereket ott, ahol vannak! Engedjük, hogy Isten felhasználjon, aki el akarja őket vezetni onnan, ahol vannak, oda, ahol lenniük kell!

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!

1) Krisztus könyörületes szolgálata miért képes olyan erővel ledönteni az előítéletek falait és nyitottá tenni az embereket arra, hogy meghallgassák a lelki igazságokat? Képzeljük el, mennyivel eredményesebb volna a bizonyságtételünk, ha jobban tükröznénk Jézus önzetlen lelkületét, az emberekkel való törődését!

2) Gondoljunk egy esetre, amikor mondtunk valamit, ami igaz és helyes, sőt talán szükséges is volt, mégsem jól fejeztük ki magunkat, nem a megfelelő hangsúllyal vagy hozzáállással! Mit tanultunk abból a helyzetből, ami segít, hogy újból ne essünk hasonló hibába? Például mielőtt megszólalnánk, várjunk, amíg lecsillapodunk stb.!

3) Gondolkozzunk még azon, hogy akik csoda folytán meggyógyultak vagy feltámadtak, végül mind meghaltak! Ezek szerint hogyan kell végeznünk a missziót és a szolgálatot a környezetünkben?

4) Milyen missziós szolgálatokba kezdhetne a gyülekezeted a környéken, amit most még nem folytattok?

5) Hogyan teremthetünk lelki alkalmakat a keresők számára, miközben igyekszünk megadni az embereknek azt, aminek a szükségét érzik?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: