JÉZUS VISZONYULÁSA AZ EMBEREKHEZ

Jézus mindig a jót kereste másokban, a legjobbat hozta ki belőlük. Kora vallási vezetői többek között azzal vádolták, hogy „Ez bűnösöket fogad magához, és velök együtt eszik” (Lk 15:2). Zavarta őket, hogy az „istentelenek” társaságában mozgott. Ők a vallásban fontosabbnak tartották az eltávolodást, mint a kapcsolatokat. Meglepte őket, amikor Jézus ezt mondta magáról: „nem az igazakat hívogatni jöttem, hanem a bűnösöket a megtérésre” (Mt 9:13).

Az írástudók, a farizeusok és a sadduceusok vallási szempontból fontosnak tartották az elkülönülést. Így gondolkodtak: „Tégy meg minden tőled telhetőt, hogy elkerüld a bűnnel való beszennyeződést!” Jézuson, aki a megváltásunkért jött le a világ kígyóvermébe, nem hagyott foltot a bűn, pedig nem tért ki a találkozások elől. Ő „a világ világossága” (Jn 8:12).

Mt 5:13-14 verseiben Jézus milyen két példával utalt a követőire? Vajon miért éppen ezeket említette? Lásd még Jn 1:9; 12:46; Fil 2:15!

Az ókori világban a só volt az egyik legfontosabb áru. Különösen értékesnek tekintették, a római légiók időnként fizetőeszközként is használták. A gazdagságot szimbolizálta. Ezzel tartósították és ízesítették az ételeket. Amikor Jézus a só hasonlatával utalt a követőire, lényegében azt fejezte ki, hogy nem a leghatalmasabb és legvagyonosabb emberek jelentik a világ igazi gazdagságát, hanem azok az elkötelezett keresztények, akik változást hoznak Isten országáért. Szeretetből fakadó tetteik, önzetlen szolgálataik tartósítják a jót a világban, kellemessé teszik a légkörét.

Jézus második példája Mt 5:14 versében a „világ világossága”. A világosság nem kerüli el a sötétséget, hanem abban ragyog. Nem különül el a sötétségtől, áthatol rajta, fénnyel tölti be. Jézus követőinek a szomszédságban, a falvakban, a városokban át kell hatolni a világ sötétségén, Isten dicsőségét ragyogva.

Miután elolvastuk Jézus szavait Jn 17:15-18 verseiben, mit mondhatunk a világtól való elzárkózás és a világ kerülésének a gondolatáról? Ugyanaz volna mind a kettő? Mit értett azon Jézus, hogy a követői a világban legyenek, de ne abból valókként? Hogyan lehet ennek eleget tenni?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: