Szolgálni, mint Jézus

SZOMBAT DÉLUTÁN

E HETI TANULMÁNYUNK: Máté 4:23-25; 5:13-14; 25:31-46; Márk 12:34;

Efezus 4:15; Filippi 2:15

„Amikor látta a sokaságot, megszánta őket, mert elgyötörtek és elesettek voltak, mint a pásztor nélküli juhok” (Mt 9:36, ÚRK).

Jézus őszintén törődött az emberekkel. Önmagánál jobban foglalkoztatták mások gondjai és szükségletei. Az élete fókuszában mások álltak. Szeretettel, könyörülettel végezte a szolgálatát. Megadta, ami a körülötte lévőknek hiányzott fizikailag, szellemileg és érzelmileg, akik így nyitottan fogadták tanításainak lelki igazságait. Megérintette az emberek szívét, és miközben meggyógyította a leprásokat, megnyitotta a vakok szemét, a süketek fülét, megszállottakat tett szabaddá, táplálta az éhezőket és gondoskodott a rászorulókról, egészen megváltoztatta az életüket.

Ez azért történt, mert az emberek látták őszinte törődését, ami nyitottá tette őket a tanításai, a lelki igazságok befogadására. „Csak Krisztus módszere vezet igazán eredményre az emberekkel való kapcsolatfelvételben. A Megváltó az emberek között mozgott, mint aki javukat akarja. Együttérzést tanúsított, szolgálatával megadta, amire szükségük volt és elnyerte bizalmukat. Azután így szólt: »Kövessetek engem!«” (Ellen G. White: A Nagy Orvos lábnyomán. Budapest, 1998, Advent Kiadó, 91. o.). Jézus tudta, hogy a világnak éppen annyira szüksége van az evangélium bemutatására, mint a hirdetésére. A mások szolgálata iránt elkötelezett, krisztusi élet tanúsága komoly bizonyság a szavaink mellett, ez tesz hitelessé.


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: