TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:

Ellen G. White: Jézushoz vezető út. Budapest, 2008, Advent Irodalmi Műhely, „Isten ismerete” c. fejezet, 63-68. o.; Evangelizálás. Budapest, 2007, Advent Irodalmi Műhely, Felfedezések Alapítvány, „A bibliamunka” c. fejezet, 315-318. o.

Isten mindenütt hat az emberek szívére körülöttünk. Amennyiben van kellő lelki ítélőképességünk, hogy észrevegyük, hol munkálkodik az Úr, rendszeresen megtaláljuk az alkalmakat Igéjének bemutatására. Isten előkészíti az emberi szív talaját, és így lehetőségünk lesz elvetni az evangélium magvait. Mielőtt Jézus találkozott volna velük, a Szentlélek már előkészítette Nikodémus, a samáriai asszony, a vérfolyásos asszony, a jobb lator, a római százados és még sok más ember szívét, hogy befogadják az Igét. Az életkörülményeik és a Szentlélek késztetései készítették fel őket arra, hogy elfogadják Krisztus üzenetét.

Talán a természetünkből fakadóan tartunk attól, hogy megkérdezzük másoktól: imádkozhatunk-e velük, elmondhatunk-e nekik egy bibliai ígéretet vagy átadhatunk-e egy iratot. Ha úgy érezzük, hogy szólnunk kell a hitünkről valakinek, az többnyire a Szentlélek késztetésére történik, aki már a másik ember szívében is munkálkodik az üzenet elfogadásáért.

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!

1) Ha valaki arról beszélne neked, hogy rettenetes bűntudat gyötri és Isten bűnbocsánatára vágyik, milyen tanácsot adnál neki? Milyen bibliaszöveget idéznél? Milyen tapasztalatod volt már a bűntudattal és Isten megbocsátó hatalmával?

2) Isten időnként azért hoz össze bennünket emberekkel, mert szeretné, hogy ők is megismerjék az igazságot. Hogyan figyelhetünk érzékenyen Isten vezetésére?

3) Beszélgessünk még Isten és az Ige hatalmáról, amit megismerhetünk a teremtési történetből és a teremtett világból! A világmindenség hatalmas voltát el sem tudjuk képzelni, hiszen végtelen. A Teremtő Isten pedig, aki mindezt megalkotta, még hatalmasabb! Hogyan találhatunk vigaszt a tudatban, hogy Istenünk ereje ilyen nagy? És Ő nemcsak hatalmas, hanem szeret is bennünket! Miért találunk reménységet ezekben a gondolatokban? Hogyan segít mindez abban, hogy jobb tanúi lehessünk Istennek a világban?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: