ISTEN IGÉJÉNEK HIRDETÉSE

A jó hírt tovább kell adni. Idézzünk fel olyan eseteket, amikor valamilyen jó hír nagy örömet okozott! Talán amikor az eljegyzésünk vagy az esküvőnk volt, vagy megszületett a gyerekünk, jó munkát kaptunk vagy új kocsit, új házat vettünk. Lelkesített az öröm, alig vártuk, hogy elmondhassuk valakinek. Nagyszerű dolog megosztani az örömünket másokkal! A világ legjobb híre pedig Jézus története. Amikor az Igében a Krisztusban való megváltás új gondolatait fedezzük fel, a szívünk túlcsordul az örömtől, vágyunk rá, hogy beszélhessünk róla. Amikor a vallási elöljárók el akarták hallgattatni az apostolokat, Péter kijelentette: „nem tehetjük, hogy amiket láttunk és hallottunk, azokat ne szóljuk” (ApCsel 4:20).

„Amikor Jézushoz jön valaki, az a vágy ébred a szívében, hogy másokkal is tudassa, milyen becses barátot talált Jézusban; ilyen megmentő és megszentelő igazság nem maradhat elrejtve a szívben. Ha Krisztus igazságát öltöttük fel és az Ő Lelkének öröme tölt be bennünket, lehetetlen, hogy azt elhallgassuk” (Ellen G. White: Jézushoz vezető út. Budapest, 2008, Advent Irodalmi Műhely, 58. o.).

Pál így ír: „Mind a görögöknek, mind a barbároknak, mind a bölcseknek, mind a tudatlanoknak köteles vagyok. Azért ami rajtam áll, kész vagyok néktek is, akik Rómában vagytok, az evangéliumot hirdetni. Mert nem szégyenlem a Krisztus evangéliumát; mert Istennek hatalma az minden hívőnek idvességére, zsidónak először meg görögnek” (Róm 1:14-16).

Pál apostol fáradhatatlanul hirdette a megtérése történetét, a szíve túlcsordult az örömtől Jézusban. Tudta, a jó hírt tovább kell adni, nem hallgathatta el.

Isten Igéjének hirdetésével kapcsolatban milyen alapelvet fogalmaz meg Préd 3:1, Ézs 50:4 és 2Tim 4:2 verse?

Amikor Krisztusnak, az Ő szolgálatára szenteljük az életünket, a lehetőségek ajtajait tárja ki előttünk, hogy olyan üzenetünk legyen, ami éppen „helyénvaló”, pontosan jókor hallják meg azok, akiknek a szívét Ő nyitottá tette. Bizonyságtevésünkben mindig szem előtt kell tartanunk három bibliai elvet: mit mondunk, hogyan mondjuk és mikor mondjuk.

Gondoljunk azokra az emberekre, akikkel kapcsolatban állunk! Hogyan lehetnénk jobb bizonyságok a számukra?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: