ISTEN IGÉJÉNEK ALKALMAZÁSA

Valaki háromezernél is több ígéretet számolt össze Isten Igéjében, amelyek mindegyike a szerető Isten szívéből fakad, aki „kéréseink és gondolataink mértékén felül is képes mindent bőségesen megtenni az ő bennünk munkálkodó ereje szerint” (Ef 3:20, ÚRK). Ezekkel elkötelezi magát mindannyiunk mellett. Hit által igényelve az ígéreteket és ha másoknak is megtanítjuk, hogy ezekre hivatkozzanak, a menny áldásai áradnak az életünkre. Pál apostol is ezt emeli ki: „Aki az ő tulajdon Fiának nem kedvezett, hanem őt mindnyájunkért odaadta, mimódon ne ajándékozna vele együtt mindent minékünk” (Róm 8:32)? Péter apostol is erre az ígéretre világít rá: „az ő isteni ereje mindennel megajándékozott minket, ami az életre és kegyességre való” (2Pt 1:3). Kereszthalála és Sátán meg a pokol fejedelmei és erői felett aratott győzelme által Krisztus mindent megadott nekünk ahhoz, ami az istenfélő, lelki élethez kell. Azt is ígéri, hogy kirendeli az alapvető fizikai szükségleteinket is.

Vessük össze Fil 4:13, 19 és 1Jn 1:7-9 verseit! Ezek az ígéretek ugyan különbözőek, de milyen tanítás rejlik bennük Isten jelleméről? Hogyan hatottak az életünkre?

Az itt olvasott ígéretek mást-mást mondanak, viszont nagyon is hasonló képet festenek Istenről. Bemutatják, hogy Ő szeretettel megbocsát, végtelen a hatalma és törődik az alapvető szükségleteinkkel. Arról biztosítanak, hogy Isten komolyan figyel ránk.

Olvassuk el Mt 13:58, Zsid 3:19 és 4:1-3 verseit! Mit tudhatunk meg ezekből az igékből a hit szerepéről?

A Biblia Isten csodálatos ígéreteinek sokaságát tartalmazza. Ha hittel megragadjuk ezeket, ha mindet elhisszük, mivel Krisztus megígérte, elnyerjük az áldásokat. Gátolja Isten ígéreteinek teljesedését az életünkben, ha nem hisszük, hogy Ő képes megtenni, amit Igéjében megígért. Imádkozzunk azért, hogy ezen a héten Isten elvezessen bennünket valakihez, akinek szüksége van a Szentírás ígéreteinek a reménységére!


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: