AZ IGE TANULMÁNYOZÁSÁNAK ÁLDÁSAI

Több előnye is van annak, ha tanulmányozzuk Isten Igéjét. Péter apostoltól megtudjuk, hogy a Szentírás ígéretei által „isteni természet részeseivé” (2Pt 1:4) leszünk. Jakab ír a beoltott igéről, „amely megtarthatja a ti lelkeiteket” (Jak 1:21). Pál hozzáteszi: „kegyelme igéje… gyarapíthat, és örökséget adhat nektek minden megszentelt között” (ApCsel 20:32, ÚRK). Isten célja a Bibliával a megváltás. Megváltozunk, amint Jézust figyeljük a Szentírás egészében. Ha rá tekintünk Igéjében, hozzá hasonulunk (2Kor 3:18). „Mind szellemi, mind lelki életünk törvénye, hogy szemlélés által átalakulunk. Gondolatvilágunk fokozatosan alkalmazkodik ahhoz a témához, amellyel foglalkozunk” (Ellen G. White: A nagy küzdelem. Budapest, 2013, Advent Kiadó, 476. o.).

Még milyen áldásokkal jár Isten Igéjének tanulmányozása Jn 17:14-17 és 2Tim 3:14-17 szerint?

Fiatal munkatársát, Timóteust a Szentírás iránti hűségre buzdította Pál apostol, és azt is leírta, hogy milyen áldásai vannak az ihletett Ige tanulmányozásának. Szavai szerint a Biblia „hasznos a tanításra” (2Tim 3:16). Bemutatja az igazságot és leleplezi a tévedést, felvázolja Istennek az emberiségre vonatkozó tervét. Megfeddi a bűneinket, helyreigazítja téves gondolatainkat és nevel az igazságban. A Szentírás bemutatja Krisztus igaz voltát, a saját bűnösségünk hiábavalóságától elvezet az igazság szépségéhez. Bámulatba ejt, amikor a saját önzésünkkel szemben meglátjuk benne Jézus önzetlen szeretetét. Amint a Szentírásban megfigyeljük könyörületének és gondoskodásának a mélységét, az életünk átalakul. Hogyha pedig Igéjét másoknak is bemutatjuk, ők is alapvetően megváltoznak. Jézust figyelve az Igében egyre jobban hasonulunk hozzá. A bizonyságtétel nem az, hogy arról beszélünk, amit mi gondolunk vagy hiszünk, hanem az, ha bemutatjuk az Írásban közölt örök érvényű igazságokat. Isten Igéje fantasztikus áldást jelent az életünkben, aminek nyomán hitelesen beszélhetünk másoknak is arról, hogyan válhat ez áldássá számukra is.

Gondoljunk olyan nehezebb időszakokra, amikor különös erőt merítettünk Isten Igéjéből! Mit tanultunk azokból a tapasztalatokból?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: