TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:

Ellen G. White: Az apostolok története. Budapest, 2001, Advent Kiadó, „A Lélek adománya” c. fejezet, 31-37. o.; Jézus élete. Budapest, 1989, Advent Kiadó, „Ne nyugtalankodjék a ti szívetek!” c. fejezetből 572-579. o.

A Szentlélek az Atyával és a Fiúval együttműködik a megváltás folyamatában. Mi pedig minden missziós tevékenységünkkel hozzá kapcsolódunk, emberek megmentése érdekében. Ő hoz meggyőződést a szívekbe, nyitja meg az alkalmak ajtajait. Igéje által megvilágosítja az értelmet és bemutatja az igazságot. Letöri a bennünket szolgaságban tartó előítéletek láncait, felülemel a látásunkat elhomályosító kulturális előítéleteken és megszabadít a rossz szokások béklyóiból.

Jézusról bizonyságot téve fontos mindig gondolni arra, hogy a Szentlélekkel működünk együtt. Ő már előbb járt ott, ahová mi lépünk, felkészítve a szívet az evangélium üzenetének elfogadására. Velünk van, hat az emberek gondolataira, miközben mi apró, kedves meglepetésekkel fordulunk hozzájuk, elmondjuk a bizonyságtételünket, bibliaórákat tartunk, vagy átadunk egy könyvet, írást az igazságról, vagy részt veszünk az evangelizációban.

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!

1) Mondjunk el a csoportban egy olyan esetet, amikor bizonyságtétel közben erősen éreztük a Szentlélek jelenlétét!

2) Előfordult már, hogy féltünk, tartottunk attól, hogy a hitünkről beszéljünk? Hogyan csökkenti a félelmet és ad biztonságérzetet, ha tudjuk, hogy a Szentlélek végzi ezt a szolgálatot?

3) Az e heti tanulmányban azzal foglalkoztunk, hogyan „tevékenykedik” a Szentlélek, miközben mi bizonyságot teszünk. Beszélgessünk arról, hogy milyen különféle úton-módon működik együtt velünk ilyenkor! Hogyan készít fel bennünket erre a munkára?

4) Említettük a tanulmány során, hogy a bizonyságtevésben központi a Biblia szerepe. Miért kiemelkedő a helye a hitünkben és a bizonyságtevésünkben? Mit tehetünk, nehogy azoknak a csapdájába essünk, akik ugyan állítják, hogy hisznek a Bibliában, burkoltan, alig észrevehetően azonban aláássák tekintélyét és erejét?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: