A SZENTLÉLEK ÁTFORMÁLÓ EREJE

Ha figyelmesen olvassuk Az apostolok cselekedeteit, megmutatkozik benne Isten azáltal, ahogyan a Szentlélek csodákat vitt végbe emberek életében. Ez a könyv annak az esettanulmánya, hogyan diadalmaskodik az evangélium társadalmi előítéletek felett, hogyan képes átformálni egy egész élet során az emberekbe vésődött szokásokat és minden embernek bemutatni Krisztus kegyelmét, igazságát. A Szentlélek ott találkozik az emberekkel, ahol éppen vannak, de nem hagyja őket ott, mert a jelenlétében átformálódnak, az életük átalakul.

Olvassuk el ApCsel 16:11-15, 23-24, 17:33-34 és 18:8 verseit! Ez csak néhány példa a Bibliában található megtérési történetekre. Mit tudhatunk meg a különböző beszámolókból Isten hatalmáról, amivel mindenféle rendű és rangú ember életét képes megváltoztatni?

Mennyi különböző ember! Lídia jómódú zsidó üzletasszony volt, a filippi börtönőr pedig római, középosztálybeli hivatalnok. A Szentlélek képes elérni a társadalom teljes körét, át tudja formálni férfiak és nők, gazdagok és szegények, műveltek és tanulatlanok életét.

Szintén figyelemre méltó a listánkban szereplő utolsó két személy. ApCsel 17:34 említi az areopágita Dioniziosz megtérését. Athénban az areopágiták a bírák törvénykező tanácsának a tagjaiként ők ítélkeztek peres ügyekben. A görög társadalom kiemelkedő, nagy tisztelettel övezett tagjai voltak.

A Szentlélek ereje által Pál apostol a szolgálata során elérte a társadalmi ranglétra csúcsán lévőket is. Kriszpusz a zsidó zsinagóga elöljárója volt. Vallási vezetőként teljesen áthatotta a zsidó, ószövetségi gondolkodásmód, a Szentlélek viszont a szívébe hatolt és megváltoztatta az életét. Ezek az esettörténetek bemutatják, hogy amikor bizonyságot teszünk Krisztusról és Igéjéről beszélünk, a Szentlélek jelentős dolgokat visz végbe különböző emberek életében, bármilyen is a családi hátterük, a kultúrájuk, a neveltetésük és a hitrendszerük. Mi nem bocsátkozhatunk feltételezésekbe arról, hogy kit lehet és kit nem lehet elérni. A mi feladatunk, hogy bizonyságot tegyünk mindenkinek, akivel kapcsolatba kerülünk, a többit az Úr fogja elvégezni.

Krisztus halála egyetemes volt, minden emberért történt. Ezek szerint miért nem szabad senkit sem reménytelen esetnek ítélni az üdvösség kérdésében?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: