A SZENTLÉLEK, AZ IGE ÉS A BIZONYSÁGTEVÉS

Az újszövetségi egyház bizonyságtevésében Isten Igéje volt a központi üzenet. Pünkösdi prédikációjának nagy részében Péter az Ószövetséget idézte, hogy bizonyítsa: valóban Krisztus a Messiás. Halála előtti szavaiban István áttekintette Izrael ószövetségi történelmét. Péter utalt az Igére, „amelyet Izráel fiainak küldött” Isten (ApCsel 10:36), utána beszélt a feltámadás történetéről Kornéliusznak. Pál apostol újból és újból visszautalt a Messiás eljövetelére vonatkozó ószövetségi jövendölésekre, Fülöp pedig elmagyarázta az érdeklődő etióp kincstárnoknak, hogy mi a jelentősége a messiási próféciának Ézsaiás próféta könyve 53. fejezetében. A tanítványok minden esetben Isten Igéjét hirdették, és a Lélek által ihletett Ige volt tekintélyük alapja.

Mit tanítanak ApCsel 4:4, 31, 8:4, 13:48-49, 17:2 és 18:24-25 versei a Szentlélek, Isten Igéje és az újszövetségi egyház bizonyságtétele közötti kapcsolatról?

A Szentlélek ihlette Isten Igéjét, és Ő cselekszik általa, hogy megváltoztassa emberek életét. Isten Igéjében életadó erő van, ami a Lélek által Krisztus élő Igéje.

Olvassuk el Zsid 4:12 és 1Pt 1:21 verseit! Miért változtathatja meg a Szentírás emberek életét nagy erővel?

„A teremtő energia, amely létrehozta a világokat, Isten szavában van. Ez az Ige erőt ad; életet teremt. Minden parancsa ígéret, amelyet ha az akarat magáévá tesz és a lélek elfogad, akkor a Végtelen életét viszi magával. Átformálja természetünket és lelkünket Isten képmására újjáteremti” (Ellen G. White: Előtted az élet. Nevelés. Budapest, 1992, Advent Kiadó, 124. o.).

A Biblia azért alakíthatja át olyan nagy erővel emberek életét, mert olvasása közben a Szentírást ihlető Szentlélek bennünket is ihlet és megváltoztat. Amikor Isten Igéjéről beszélünk valakinek, a Lélek az általa ihletett Igével az ő életén is változtat. Isten megígérte, hogy megáldja Igéjét, nem a mi szavainkat. Az erő Isten Igéjében, nem az emberi spekulációban van.


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: