A SZENTLÉLEK ÉS A BIZONYSÁGTEVÉS

Az apostolok cselekedetei egészében nagy erővel volt jelen a Szentlélek. Miközben a hívők különféle úton-módon bizonyságot tettek az Úrról, a Lélek nekik és általuk szolgált. Erőt adott nekik, hogy az ellenséges környezetben elviseljék a bizonyságtevéssel járó megpróbáltatásokat és nehézségeket. Elvezette őket az őszinte keresőkhöz. Egész városok lakóinak a szívét felkészítette, még mielőtt a hívők hozzájuk értek volna. Olyan lehetőségek ajtajait tárta ki előttük, amelyekre álmukban sem gondolhattak volna, és erőt adott szavaiknak, tetteiknek.

Olvassuk el ApCsel 7:55, 8:29, 11:15, 15:28-29 és 16:6-10 verseit! Hogyan segítette mindegyik esetben a Szentlélek a tanítványok bizonyságtételét? Vagyis mi mindent tett a Lélek a különböző helyzetekben?

Bámulatos a Szentlélek szolgálatának sokszínűsége az 1. században. A fentebb említett esetek csupán például szolgálnak a tevékenységére. A Lélek erősítette Istvánt, amikor bizonyságot tett a könyörtelen, megvadult tömeg előtt, akik halálra kövezték. Csodálatos módon vezette Fülöpöt a befolyásos, etiópiai férfihoz, aki az igazságot kereste, és így jutott el az evangélium Afrika belsejébe. Péternek megerősítő jelet adott, amikor a pogányok is megkapták a Szentlélek ajándékát. A Lélek teremtett egységet az egyházban, amikor könnyen megoszlás alakulhatott volna ki köztük a körülmetélés miatt, és szintén Ő segítette az evangélium hirdetését Pál apostol által Európa kontinensén.

A Szentlélek aktivitását látjuk az újszövetségi egyházban, mint ahogyan a mai egyház életében is tevékeny Isten Lelke. Az a vágya, hogy erővel töltsön el, tanítson, vezessen, egységbe vonjon és elküldjön bennünket a világ legfontosabb küldetésének végzésére: hogy Jézushoz és az Ő igazságához vezessük az embereket. Tudnunk kell, hogy Ő ma is aktív és munkálkodik, éppen úgy, mint ahogy az apostolok és a korai egyház idejében tette.

Mit tehetünk naponként, hogy a Szentlélek hatalma előtt nyitottabbá, formálhatóbbá váljunk? Milyen döntéseket kell meghoznunk, hogy munkálkodhasson bennünk és általunk?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: