JÉZUS ÉS A SZENTLÉLEK ÍGÉRETE

A tanítványok aggódtak amiatt, hogy a Mester elhagyja őket és visszatér a mennybe, ekkor ígérte meg nekik Jézus a Szentlelket. „Jobb néktek, hogy én elmenjek: mert ha el nem megyek, nem jő el hozzátok a Vigasztaló: ha pedig elmegyek, elküldöm azt tihozzátok” (Jn 16:7). Görögül a „Vigasztaló” paraklétosz. Arra utal, aki segíteni jön. A Szentlélek egyik feladata, hogy minden hívőt elkísérjen és erőt adjon nekik a bizonyságtevéshez. Nem vagyunk egyedül, ha Jézusról beszélünk. Mellettünk áll a Szentlélek, hogy az őszinte keresőkhöz vezessen. Ő készíti fel a szívüket, mielőtt mi még találkoznánk velük. Ő vezet bennünket, a szavainkat, és Ő győzi meg a keresőket, ad erőt nekik, hogy válaszolni tudjanak a késztetésére.

Mit tudhatunk meg Jn 15:26-27 és 16:8 verseiből a Szentlélek szerepéről a bizonyságtevésben?

A Szentlélek tesz bizonyságot Jézusról. A fő célja, hogy a lehető legtöbb embert Jézushoz vezesse, az Ő dicsőítése a küldetése. Ebben a szerepében a hívőket meggyőzi arról, hogy a bizonyságtevés a feladatuk. Megnyitja a szemünket, hogy meglássuk a lehetőséget a környezetünkben lévő emberekben, és a színfalak mögött fogékonyságot teremt bennük az evangélium üzenetének befogadására.

János evangéliuma világosan fogalmaz: „meggyőzi a világot a bűnről” (Jn 16:8, SZIT). Más szóval az ember szívére hat, hogy egyre mélyebben érezze, mennyire eltávolodott Istentől és szüksége van a megtérésre. Az „igazságról” is meggyőzi a világot. Nemcsak a bűnt mutatja be, hanem vezet bennünket az igazságban is. Megmutatja nekünk Jézus igazságának csodálatos voltát, szemben a mi bűnösségünkkel. A Szentléleknek nem csupán az a szerepe, hogy rámutasson, mennyire rosszak vagyunk, hanem hogy megvilágítsa: Jézus mennyire jó, kedves, könyörületes és szeretetteljes. Bennünket is az Ő képére akar formálni.

A bizonyságtevés egyszerűen az, hogy a Szentlélekkel együttműködve dicsőítjük Jézust. A Lélek erejével és vezetésével tanúsítjuk Krisztus csodálatos voltát, aki megváltoztatta az életünket.

A lélekmentés munkája közben miért kell mindig tisztában lennünk azzal, hogy mi senkit nem tudunk megtéríteni, mert erre csak a Szentlélek képes?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: