LÁTHATATLAN ERŐK MUNKÁJA

A „nagy küzdelemnek” nevezett, a jó és a rossz közötti harcban erős fegyver a közbenjárói ima. Dániel próféta könyve 10. fejezetében találjuk az egyik legvilágosabb kinyilatkoztatást erről a küzdelemről.

Emlékezhetünk rá, hogy Jeremiás próféta megjövendölte: a zsidók hetven évig lesznek a babiloni fogságban. Dániel élete vége felé a zsidók fogságának az ideje a végéhez közeledett, és a próféta aggódott. Nem látta, hogy teljesednének Jeremiás szavai, a népe még mindig fogságban volt.

Babilont legyőzték a médek és a perzsák, de a zsidók továbbra is fogságban éltek. Dániel három héten át böjtölt és imádkozott, mélységesen fohászkodott népéért. A három hét végén egy dicsőséges angyal jelent meg előtte.

Dán 10:10-14 szerint mikor hallgatta meg Isten Dániel imáját? Mi tartóztatta fel egy ideig?

Lenyűgöző ez a szakasz! Azonosítsuk be a jelenet néhány szereplőjét, hogy valóban megértsük a helyzetet! Ki volt Perzsia fejedelme? Bizonyosan nem Círusz, aki a Perzsa Birodalom királya volt. A legvalószínűbb, hogy a „Perzsiának fejedelme” kifejezés Sátánra utal. Jézus úgy nevezte, hogy a „világ fejedelme” (Jn 12:31; 14:30). Pál pedig így titulálta: „a levegőbeli hatalmasság fejedelme” (Ef 2:2). Ha tehát Perzsia fejedelme Sátán, akkor kicsoda Mihály? A Bibliában ötször fordul elő a Mihály név (Dán 10:13, 21; 12:1; Júd 9; Jel 12:7), aminek a jelentése: Kicsoda olyan, mint Isten? Ez egy újabb leírás arra, hogy Jézus a Sátánnal harcoló angyali seregek Vezére. Krisztus Isten örök, preegzisztens (előbb létező), mindenható Fia. Az angyali seregek vezéreként az az egyik feladata, hogy legyőzze és végleg elpusztítsa Sátánt.

Dániel próféta könyve 10. fejezete elhúzza a függönyt, bemutatja a jó és a rossz közötti küzdelmet. Miközben a próféta imádkozik, Mihály, a mindenható Jézus leszáll a mennyből, hogy visszaverje a pokol erőit. Még ha mi nem is látjuk, Jézus munkálkodik, hogy válaszoljon a közbenjáró imáinkra is. Ő a hatalmas Megváltó. Egyetlen imánk felett sem siklik át a figyelme.

Hogyan tapasztalod a nagy küzdelem valóságát a saját életedben? Ennek tudata miként hat a meghozandó döntéseidre?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: