PÁL KÖZBENJÁRÓ IMÁDSÁGAI

A közbenjárói imádság biblikus. Pál imádkozott az evangelizációi során alapított gyülekezetek új hívőiért szolgálata során mindvégig. Hitte, hogy ennek hatására megtörténik valami, ami máskülönben nem történt volna meg. Sokszor volt távol azoktól, akiket szeretett, de tudta, hogy szívüket összeköti, ha imádkoznak egymásért.

Olvassuk el Ef 1:15-21 verseit, majd írjuk le az alábbi sorokra, hogy mi mindent kért Pál Istentől az efezusiak számára! Mit kért konkrétan Istentől nekik?

Figyelemre méltó Pálnak az efezusi hívőkért mondott imája. Bölcsességet és lelki látást kért a számukra, hogy Isten világosítsa meg az elméjüket az igazságával, adjon nekik reményt és örök életet. Azért is könyörgött, hogy tapasztalják Isten hatalmas tetteit az életükben. Isten olyan erős, olyan hatalmas, hogy feltámasztotta Jézust a halálból, és éppen ez az örök élet reményének alapja. Imája végén emlékezteti az efezusiakat, hogy „milyen gazdag az ő örökségének dicsősége” (Ef 1:18, RÚF). Minden bizonnyal különös bátorítást jelenthetett az efezusi hívőknek a tudat, hogy Pál imádkozott értük és mit kért nekik.

Figyeljük meg Fil 1:3-11 versében Pál imájának a hangvételét! Ha a filippi gyülekezet tagjai lennénk és ilyen levelet kapnánk Páltól, amiben nemcsak azt közli, hogy imádkozik értünk, hanem az imája tartalmát is megírná, milyen érzést váltana ki belőlünk és miért?

Ez a rész a Biblia legfelemelőbb és leginkább bátorító szakaszai közé tartozik. Tele van ígéretekkel és felhívásokkal, hogy töltekezzünk be azzal a szeretettel, ismerettel és ítélőképességgel, ami a Jézussal való kapcsolat révén érhető el, és így mindannyian azzá válhassunk, amivé Isten szeretne minket tenni a vele való kapcsolat által.


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: