Hogyan értelmezzük a szentírást?

, Írta: Frank M. Hasel és Michael G. Hasel

Tartalom

A Szentírás értelmezésének módja
I. A Biblia egyedi volta
A Biblia egyedi volta
ISTEN ÉLŐ IGÉJE
KIK ÉS HOL ÍRTÁK A BIBLIÁT?
A BIBLIA MINT PRÓFÉCIA
A BIBLA MINT TÖRTÉNELEM
AZ IGE ÁTFORMÁLÓ EREJE
TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
Az igazság öve
II. A Biblia eredete és jellege
A Biblia eredete és jellege
A BIBLIA ISTEN KINYILATKOZTATÁSA
AZ IHLETÉS FOLYAMATA
ISTEN ÍROTT SZAVA
PÁRHUZAM KRISZTUS ÉS A SZENTÍRÁS KÖZÖTT
A BIBLIA MEGÉRTÉSE – HITTEL
TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
PÁTER ROZÁLIA: ELJUTNI
III. Jézus és az apostolok nézete a Bibliáról
Jézus és az apostolok nézete a Bibliáról
„MEG VAN ÍRVA”
JÉZUS ÉS A TÖRVÉNY
JÉZUS ÉS A TELJES SZENTÍRÁS
JÉZUS ÉS A BIBLIA EREDETE, TÖRTÉNETE
AZ APOSTOLOK ÉS A BIBLIA
TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
GALAMB GYÖNGYVÉR: KINTSUGI HÓ ALATT
IV. A Biblia – teológiánk irányadó forrása
A Biblia – teológiánk irányadó forrása
HAGYOMÁNY
TAPASZTALAT
KULTÚRA
LOGIKUS GONDOLKODÁS
A BIBLIA
TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
GALAMB GYÖNGYVÉR: EGY DAL A SZERETETRŐL
V. Egyedül a Szentírás – Sola Scriptura
Egyedül a Szentírás – Sola Scriptura
A SZENTÍRÁS IRÁNYADÓ NORMÁJA
A SZENTÍRÁS EGYSÉGE
A SZENTÍRÁS TISZTASÁGA
IGÉT IGÉVEL MAGYARÁZNI
SOLA SCRIPTURA ÉS ELLEN G. WHITE
TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
RÓNAY GYÖRGY: CSILLAG
VI. Miért szükséges a Szentírás értelmezése?
Miért szükséges a Szentírás értelmezése?
ELŐFELTÉTELEZÉSEK
FORDÍTÁS ÉS ÉRTELMEZÉS
A BIBLIA ÉS A KULTÚRA
BŰNÖS TERMÉSZETÜNK
MIÉRT FONTOS AZ ÉRTELMEZÉS?
TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
ÖLBEY IRÉN: ISTEN
VII. A Szentírás nyelvei, szövege és szövegösszefüggése
A Szentírás nyelvei, szövege és szövegösszefüggése
A SZENTÍRÁS MEGÉRTÉSE
SZAVAK ÉS JELENTÉSÜK
SZÖVEG ÉS SZÖVEGÖSSZEFÜGGÉS
BIBLIAI KÖNYVEK ÉS ÜZENETÜK
TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
BALÁSSY LÁSZLÓ: ESTI ÁHÍTAT
VIII. Teremtés: Mózes első könyve az alap, 1. rész
Teremtés: Mózes első könyve az alap, 1. rész
KEZDETBEN…
A TEREMTÉS NAPJAI
A SZOMBAT ÉS A TEREMTÉS
TEREMTÉS ÉS HÁZASSÁG
A TEREMTÉS, A BŰNBEESÉS ÉS A KERESZT
TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
PETRŐCZ LÁSZLÓNÉ: HAJSZÁLAK
IX. Teremtés: Mózes első könyve az alap, 2. rész
Teremtés: Mózes első könyve az alap, 2. rész
LAPOS FÖLD?
TEREMTÉSTÖRTÉNET AZ ÓKORI IRODALOMBAN
MÓZES ELSŐ KÖNYVE ÉS A POGÁNYSÁG
TEREMTÉS ÉS IDŐ
TEREMTÉS A SZENTÍRÁSBAN
TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
FEJES ÁDÁM: ÚGY LÉPNI FÖLJEBB
X. A Biblia és a történelem
A Biblia és a történelem
DÁVID, SALAMON ÉS A KIRÁLYSÁG
ÉZSAIÁS, EZÉKIÁS ÉS SZANHÉRIB
A TÖRTÉNELMI JÉZUS
HIT ÉS TÖRTÉNELEM
TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
R. DÁNIEL IRÉN: PECSÉT A FOLT?
XI. A Biblia és a prófécia
A Biblia és a prófécia
A TÖRTÉNETISÉG ÉS A PRÓFÉCIA
AZ ÉV-NAP ELV
A KIS SZARV AZONOSÍTÁSA
A VIZSGÁLATI ÍTÉLET
TIPOLÓGIA A PRÓFÉCIÁBAN
TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
GALAMB GYÖNGYVÉR: ÖLELVE ÉLNI
XII. Nehezebb igeszakaszok megfejtése
Nehezebb igeszakaszok megfejtése
LÁTSZÓLAGOS ELLENTMONDÁSOK LEHETSÉGES OKAI
ŐSZINTÉN ÉS KÖRÜLTEKINTŐEN ÁLLJUNK A NEHÉZSÉGEKHEZ!
ALÁZATTAL KEZELJÜK A NEHÉZSÉGEKET!
ELTÖKÉLTSÉG ÉS TÜRELEM
A NEHEZEN ÉRTHETŐ SZAKASZOKKAL ÓVATOSAN ÉS IMÁDSÁGOS SZÍVVEL BÁNJUNK!
TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
SZEGEDI KOVÁCS GYÖRGY: SZÉLCSEND
XIII. Isten Igéje szerint élni
Isten Igéje szerint élni
ISTEN ÉLŐ IGÉJE ÉS A SZENTLÉLEK
TANULJUNK JÉZUSTÓL!
JÉZUS VAGY A SZENTÍRÁS?
CSENDES IDŐ ISTEN IGÉJE MELLETT
MEMORIZÁLÁS ÉS ÉNEKLÉS
TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
BIZTOS ALAP
2020. 2. negyedév

Hogyan értelmezzük a szentírást?

Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: