Dániel, a végidő prófétája

A 19-20. század fordulóján az optimizmus hulláma járta át a nyugatot. Az emberiség a tudomány és a technológia segítségével az aranykor, a csodálatos lehetőségek jövője felé haladt, az emberek abban reménykedtek, hogy egyszeriben vége szakad a háborúknak, a betegségeknek, a szegénységnek és az éhezésnek.

A 20. század természetesen nemcsak rácáfolt erre a reményre, hanem bizonyította is, hogy milyen balgaság és naivitás volt. Ez is magyarázza, hogy miért nem bizakodtunk szebb jövőben, amikor a 21. századba léptünk.

Világi szemszögből nézve a föld elég nyomorúságos helyzetben van, és ami még rosszabb, hogy kevés a javulás esélye. A mai emberek is mintha ugyanúgy az önzés, az elnyomás, az erőszak, a hódítás, a kizsákmányolás és az önpusztítás felé hajlanának, mint őseink tették az elmúlt időkben. Eközben számos technológiai vívmányunk, amelyek időnként valóban jól is szolgálják az emberiséget, többnyire a kapzsiságot, az elnyomást, az erőszakot, a hódítást, a kizsákmányolást és az önpusztítást erősítik.

Ennek egyáltalán nem kellene meglepnie minket, főleg nem olyan bibliaversek ismeretében, mint az, hogy „Csalárdabb a szív mindennél, és gonosz az; kicsoda ismerhetné azt?” (Jer 17:9), vagy „Mert nemzet támad nemzet ellen, és ország ország ellen; és lesznek éhségek és döghalálok, és földindulások mindenfelé” (Mt 24:7).

A sok csüggedés és súlyos csapás között viszont a kezünkbe vehetjük Dániel próféta könyvét, a mostani negyedév tanulmányát, ami különösen időszerű számunkra, akik „a vég” idején (Dán 12:9) élünk. Azért van ez így, mert Dániel próféta könyvének szent lapjain erőteljes, racionális, hiterősítő bizonyítékát találjuk nemcsak az Istenbe, hanem az Úr Jézus Krisztusba és kereszthalálába vetett hitünknek is, valamint itt az ígérete a visszatérésének és mindannak, amit ez magával hoz.

Gondoljunk csak bele! Dániel próféta könyvének egészében (a 2., 7-8. és 11. fejezetekben) a különböző angyalok a birodalmak következő sorát jelentik be: Babilon, Médó-Perzsia, Görögország, Róma, majd a második advent után Isten örök országa. A mai nézőpontunkból, a mi időnkből nézve azt láthatjuk, hogy minden földi birodalom az előre megmondottak szerint jött és ment, Róma pedig felemelkedett és fenn is maradt, legalábbis mostanáig, pontosan úgy, ahogyan Dániel megírta. Dán 2:33, 41 versei lábszárakként és lábujjakként ábrázolják ezt a hatalmat, ami a megosztott európai nemzetekben és magában a római egyházban jelenik meg. Tehát a bibliai prófécia széleskörű és stabil megerősítése látszik a világ történelméből. Ilyen bizonyossága még nem lehetett azoknak, akik Babilon, Görögország vagy akár a Római Birodalom korábbi szakaszában életek.

A prófétai idősík jelenlegi pontjáról azt is láthatjuk, hogy Dánielnek igaza volt e birodalmakkal kapcsolatban. Így tehát több okunk is van bízni Istenben az egyetlen, még jövőbeli országot, a második advent után megalapított birodalmat illetően!

Dániel próféta könyve valóban nagyhatású, hiterősítő írás, főként a hetednapi adventisták számára, hiszen olyan igeszakaszokat találunk benne, amelyek elindították egyházunk fejlődését, különösen Dán 8:14 versét: „És monda nekem: Kétezer és háromszáz estvéig és reggelig, azután kiderül a szenthely igazsága.” Ez a bibliaszöveg párhuzamos Dán 7:22, 26-27 verseivel, amelyekben az áll, hogy a nagy mennyei ítélet után, amelyben Isten igazságot szolgáltat a „Magasságos szentjeinek” (ÚRK), megalapítja örök országát. A múlandó földi királyságokkal ellentétben az Ő birodalma örökké megmarad.

A „teljes kép” mellett azonban azt is látni, hogy egyénileg milyen közel kerülhet hozzánk Krisztus. A könyv Isten közelségét mutatja be Nabukodonozor király álmától kezdve addig, hogy Dániel megszabadult az oroszlánok verméből. Amint a próféta is megmondta a gonosz Belsazár királynak: Ő az Isten, „akinek kezében van a te lelked, és előtte minden te utad” (Dán 5:23).

Röviden tehát, Dániel próféta könyve, amit ebben a negyedévben tanulmányozunk, az maradt, ami volt annak idején, évezredekkel ezelőtti keletkezésekor, vagyis az Úr Jézus Krisztus szeretetének és jellemének hatalmas erejű kinyilatkoztatása.

Elias Brasil de Souza a Hetednapi Adventista Egyház Generál Konferenciájának központjában a Bibliakutató Intézet elnökeként szolgál. Ószövetségi írásmagyarázatból és teológiából szerzett PhD fokozatot az Andrews Egyetemen.

Clifford R. Goldstein

szerkesztő

Néhány megjegyzés a magyar kiadáshoz

Tanulmányunkban a bibliai idézeteket többnyire a Károli-féle fordításban közöljük. Más idézeteknél zárójelben olvasható a forrás megjelölése. Számos idézet, valamint a bibliai könyvek neve és rövidítése az újonnan revideált Károli bibliafordítás (rövidítve: ÚRK, Budapest, 2012, Veritas Kiadó) szerint szerepel. Szintén gyakran idézünk még a Magyar Bibliatársulat 2014-ben kiadott, revideált új fordításából (rövidítve: RÚF). Ha az idézetben egy, az oldalon már ismertetett műre hivatkozunk, akkor használjuk az i. m. (idézett mű) rövidítést.

Érdemes ellátogatni a Bibliatanulmányok internetes oldalára: www.bibliatanulmanyok.hu. A web-oldal formátuma letisztult és könnyen áttekinthető, egy helyen megtalálunk rajta minden szolgáltatást: az írott tanulmányt, a Tanítói mellékletet, a White-idézeteket, a hanganyagot, valamint a hetenkénti videobeszélgetéseket és a Misszió DVD-t. Az oldal nemcsak számítógépen, hanem táblagépen és okostelefonon is elérhető.

Az érdeklődőket várjuk a Facebook Bibliatanulmányok csoportjában az alábbi címen: https://www.facebook.com/groups/bibliatanulmanyok/.

Az adott heti bibliatanulmánnyal kapcsolatos beszélgetés megtekinthető a PAX Tv adásában már vasárnaponként 15.30 órai kezdettel, valamint a Bibliatanulmányok honlapján, illetve kérhető e-mailben, videoüzenetként.

Továbbra is szeretettel ajánlom a Tanítói mellékletet és a White-idézetek gyűjteményét, mindkettő külön kiadványként is beszerezhető.

Zarkáné Teremy Krisztina

a magyar változat szerkesztője

Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: