TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:

„Gábriel három héten át tusakodott a sötétség hatalmaival, hogy meghiúsítsa azok munkáját, akik Círuszt befolyásolni akarták… A menny minden lehetőt megtett Isten népe érdekében, és végül győzött. Az ellenség erőit féken tartotta Círusz egész idejében és fiának, Kambüszésznek mintegy hét és fél évig tartó uralkodása alatt” (Ellen G. White: Próféták és királyok. Budapest, 1995, Advent Kiadó, 355. o.).

„Mennyire megtisztelte a mennyei Felség Dánielt! Megvigasztalta remegő szolgáját és biztosította, hogy a menny meghallgatta az imáját. Buzgó könyörgésére válaszul Isten elküldte Gábrielt, az angyalt, hogy hasson a perzsa király szívére. A három hét alatt, amíg Dániel böjtölt és imádkozott, a király ellenállt Isten Lelke befolyásának, de eljött a menny Fejedelme, az Arkangyal, Mihály, hatott a makacs király szívére, hogy Dániel imájára válaszul konkrét lépéseket tegyen” (Ellen G. White: The Sanctified Life. 51. o.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!

1) Bár nem elsőként ismertük fel a keresztény történelemben a „nagy küzdelem” motívumának igazságát, de hetednapi adventistákként töretlenül hirdetjük, hogy az egész világegyetem érintett a Krisztus és Sátán közötti ádáz harcban. Hisszük, hogy valóban minden ember részese ennek a küzdelemnek. Mások, még nem vallásos emberek is kifejezték, hogy mindenki részese valamilyen harcnak. Mi a tapasztalatod a nagy küzdelmet illetően? Hogyan jelentkezett az életedben? Mit tanultál meg időközben, ami segíthet másoknak, akik szintén küzdenek?

2) Olvassuk el Ef 6:10-18 szakaszát! Figyeljük meg a Pál által használt katonai jelképeket! Milyen „harci útmutatást” kapunk itt a nagy küzdelemre?

3) Dán 10:11 verse másodjára (lásd Dán 9:23) nevezi Dánielt úgy, hogy hamudot, vagyis „kedves”. Mit árul ez el a szoros, érzelemdús kapcsolatról, ami a menny és a föld között van? Egészen más ez, mint ami a modern világ általános ateista nézetére jellemző! Minek a reményét kínálja számunkra a Biblia szemlélete, amit Dániel története is mutat?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: