A GYŐZTES FEJEDELEM

Dániel próféta könyvének leghatalmasabb szereplője az, akit először úgy nevez a próféta, hogy az „ember Fia” (Dán 7:13) vagy a „seregek fejedelme” (Dán 8:11). Végül megtudjuk, hogy a neve Mihály (Dán 10:13), aminek a jelentése: „Kicsoda olyan, mint Isten?” Azért jött, hogy segítsen Gábrielnek a Perzsia királyával vívott csatában (Dán 10:13). Az angyal úgy utalt erre a mennyei lényre, hogy „Mihály a ti fejedelmetek” (Dán 10:21), azaz, Ő Isten népének a Fejedelme. Mihály később úgy jelenik meg Dániel próféta könyvében, mint aki Isten népe mellett áll (Dán 12:1). Júd 1:9 verséből megtudjuk, hogy Mihály, akit még arkangyalnak is nevez az Írás, Sátánnal küzdött és feltámasztotta Mózest. Jel 12:7 verse pedig kijelenti, hogy Mihály a mennyei seregek Főparancsnoka, aki legyőzi Sátánt és bukott angyalait. Mihály tehát nem más, mint Jézus Krisztus. A Perzsa Birodalomnak van egy főparancsnoka, egy lelki hatalom, aki az emberi vezető mögött áll, de Isten népének is van Főparancsnoka, Mihály, aki bekapcsolódik a küzdelembe és megnyeri értük a kozmikus háborút.

Olvassuk el Kol 2:15 versét! Hogyan győzött Jézus a kozmikus küzdelemben?

Hihetünk Jézusban, a hősünkben, amikor a gonosz erőivel nézünk szembe. Legyőzte Sátánt a szolgálata elején. Földi élete során legyőzte a kísértésekkel támadó Sátánt a pusztában, démonok hadával szállt szembe, és embereket szabadított ki a sötétség erőinek a fogságából. Akkor is győzött, amikor a gonosz el akarta téríteni a Golgota felé vezető útról, Péter próbálkozása mögé bújva. Amikor utoljára szólt a tanítványaihoz, a közelgő halálára mint csatára utalt, aminek a csúcspontja a Sátán fölötti elsöprő győzelme lesz: „Most van e világ kárhoztatása; most vettetik ki e világ fejedelme. És én, ha felemeltetem e földről, mindeneket magamhoz vonzok” (Jn 12:31-32).

Időnként, amikor körbenézünk, úgy tűnik, hogy rosszul mennek a dolgok. Mindenütt erőszak, erkölcstelenség, korrupció és betegség. A nem testből és vérből való ellenség minden oldalról kegyetlenül támad. Csakhogy bármilyen nehéz csatákat kell is megvívnunk, Jézus a mennyei szentélyben küzd értünk, mellettünk áll mint Fejedelmünk és Főpapunk.

Olvassuk el Róm 8:37-39 szakaszát! Hogyan arathatunk valós győzelmeket a keresztényi életünkben úgy, ahogy azt Isten megígérte?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: