A NAGY KÜZDELEM

Olvassuk el Dán 10:20-21 részét! Mit jelentett ki itt Isten Dánielnek?

A mennyei hírmondó félrevonta a függönyt, hogy feltárja Dániel előtt az emberi történelem jelenetei mögött dúló kozmikus küzdelmet. Amint Dániel imádkozni kezdett, lelki harc indult a menny és a föld között. Mennyei lények tusakodni kezdtek Perzsia királyával, hogy engedélyezze a zsidóknak a templom újjáépítésének a folytatását. Dániel próféta könyve 10. fejezetének elejéből tudjuk, hogy Perzsia királya Círusz. Ám egy földi uralkodó egymaga nem állhatott komolyan ellen a mennyei lénynek. Ez azt jelzi, hogy a király mögött ott állt egy lelki erő, amely a zsidók tervének leállítására sarkallta Círuszt.

Hasonló helyzetről olvasunk Ezékiel könyve 28. fejezetében, ahol Tírusz királya jelképezi Sátánt, azt a lelki hatalmat, aki a város királya mögött állt. Tehát ne lepjen meg minket, hogy Perzsia királya körül ott volt Sátán is az angyalaival! Mihály ellenük jött küzdeni. Ez azt mutatja, hogy lelki természetű megfelelői is voltak azoknak az embereknek, akik ellenezték a jeruzsálemi templom újjáépítését.

Olvassuk el Dán 10:13 versét! Miféle harcról van itt szó?

„Míg Sátán arra akarta rávenni a Méd-Perzsa Birodalom legmagasabb méltóságait, hogy vonják meg kegyeiket Isten népétől, angyalok munkálkodtak a száműzöttek ügyéért. Az egész menny érdeklődéssel kísérte ezt a küzdelmet. Dániel próféta írásaiból bepillantást kapunk a jó és a gonosz közötti erők hatalmas harcába. Gábriel három héten át tusakodott a sötétség hatalmaival, hogy meghiúsítsa azok munkáját, akik Círuszt befolyásolni akarták. Mielőtt pedig a küzdelem lezárult, maga Krisztus jött Gábriel segítségére. »A perzsa birodalom vezére ugyan utamat állta huszonegy napig – mondta Gábriel –, de Mihály, az egyik legfőbb vezér segítségemre jött. Ezért kellett ott maradnom a perzsa birodalomban« (Dán 10:13, RÚF). A menny minden lehetőt megtett Isten népe érdekében, és végül győzött. Az ellenség erőit féken tartotta Círusz egész idejében és fiának, Kambüszésznek mintegy hét és fél évig tartó uralkodása alatt” (Ellen G. White: Próféták és királyok. Budapest, 1995, Advent Kiadó, 354-355. o.).


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: