A küzdelemtől a győzelemig

SZOMBAT DÉLUTÁN

E HETI TANULMÁNYUNK: Józsué 5:13-15; Ezsdrás 4:1-5; Dániel 10; Róma 8:37-39; Efezus 6:12; Kolossé 2:15; Jelenések 1:12-18

„Ne félj, te kedves férfiú; békesség néked, légy erős és bizony erős” (Dán 10:19)!

Dániel próféta könyve 10. fejezete Dániel utolsó látomását közli, ami még folytatódik a 11. és a 12. fejezetben is. Az elején megtudjuk, hogy ez a látomás egy „súlyos háborúról” (Dán 10:1, RÚF) szól. Míg a könyv 11. fejezete a küzdelem egyes részleteit közli, a 10. fejezet a lelki oldalt fedi fel, rámutatva, hogy a földön dúló csaták színfalai mögött egy egyetemes lelki küzdelem zajlik. A fejezet tanulmányozása közben látjuk, hogy ha imádkozunk, úgy kapcsolódunk bele a kozmikus harcba, hogy annak meghatározó következményei lesznek. Nem vagyunk egyedül a küzdelmeinkben! Jézus harcba száll értünk, Sátán ellen. Megtanuljuk, hogy végeredményben nem emberi erők, hanem a sötétség erői ellen küzdünk.

Dániel után több évszázaddal Pál apostol így fogalmazott: „Mert mi nem test és vér ellen harcolunk, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak” (Ef 6:12, RÚF). A küzdelmünk sikere végső soron Jézus Krisztustól függ, aki legyőzte Sátánt a kereszten.


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: