A KIS SZARV FELEMELKEDÉSE

Olvassuk el Dán 8:8-12 szakaszát figyelmesen! Merrefelé mozdul a kis szarv, és miért olyan fontos ezt megérteni?

A Biblia bemutatja, hogy a négy szarv „az égnek négy szele” (Károli), „a négy égtáj” (RÚF) felé növekedett, majd az egyikből kinőtt egy kis szarv. Itt az a kérdés, hogy ez a szarv/hatalom vajon a Nagy Sándor négy tábornokát jelképező négy szarv egyikéből nőtt-e ki, vagy a négy égtáj egyikéből. A nyelvtani szerkezet a szöveg eredeti nyelvében arra utal, hogy ez a szarv a négy égtáj egyikéből támad. Mivel a Görög Birodalom és annak négy utóda után emelkedik fel, az általános értelmezés szerint a szarv Róma, először a pogány, utána a pápai korszakában. „A kis szarv jelképezi Rómának mindkét szakaszát, a pogány, majd a pápai Rómát. Dániel először a pogány, császári korszakát látta, amint a zsidó nép és a korai keresztények ellen hadakozott, majd látta annak pápai szakaszát is, egészen a mi napjainkig, sőt a jövőbe menően is” (The Seventh-day Adventist Bible Commentary, 4. köt., 841. o.).

A bibliai szakasz szerint a kis szarv először vízszintes irányú mozgásba kezdett és „igen nagyra nőtt délen, keleten és az ékes földön” (Dán 8:9, RÚF). Ez a három irány annak a három nagy területnek felel meg, ami a pogány Róma uralma alá került.

Amint a kis szarv lesz a látomás főszereplője, a függőleges irányú terjeszkedést részletezi a szöveg. Ilyen értelemben ez a szarv nagyjából megfelel Dániel próféta könyve 7. fejezetében a kis szarvnak, ahogyan azt a következő összehasonlítás is mutatja: 1) Mindkét szarv eleinte kicsi (Dán 7:8; 8:9). 2) Idővel mindkettő nagy lesz (Dán 7:20; 8:9). 3) Mindkettő üldöző hatalom (Dán 7:21, 25; 8:10, 24). 4) Mindkettő kérkedik és Istent káromolja (Dán 7:8, 20, 25; 8:10-11, 25). 5) Egyaránt támadják Isten népét (Dán 7:25; 8:24). 6) A prófétai időszámítás meghatározza mindkettő tevékenységének bizonyos részét (Dán 7:25; 8:13-14). 7) Egyaránt megmaradnak a vég idejéig (Dán 7:25-26; 8:17, 19). 8) Mindkettő pusztulása természetfeletti módon következik be (Dán 7:11, 26; 8:25). Végezetül pedig, mivel a kis szarv Dániel próféta könyve 7. fejezetében a pápaságot jelképezi, ugyanazt a hatalmat kell jelképeznie a 8. fejezetben a kis szarv felfelé irányuló terjeszkedésének is. Tehát amint a könyv 2. és 7. fejezeteiben, úgy itt is Róma az utolsó nagyhatalom – pogány, majd pápai korszakában.


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: