Ezsdrás és Nehémiás evangéliuma

Ezsdrás és Nehémiás is kivételes, Istenre és az Igére összpontosító, a Lélek irányítása alatt álló vezető volt. Mindketten őszintén vágytak rá, hogy népüknek jól menjen a sora és világszerte magasztalják, hirdessék az Úr nevét. Az életük remek példa arra, hogy mit vihet végbe az Úr odaszentelt, hűséges vezetők által, akik valóban szolgálnak. Bűnös természetünk, dédelgetett szokásaink és öröklött jellemvonásaink miatt csak Isten átformáló Igéjének tanulmányozása és a Szentlélek segítsége révén tapasztalhatunk valódi, tartós változást. A hívők „Nem erővel, sem hatalommal, hanem az én lelkemmel” (Zak 4:6) élnek, ha hittel igénylik Isten ígéreteit (Hab 2:4) – ebből fakad az erős lelki élet.

A mostani negyedév tanulmányai is azt mutatják, hogy az élet bonyolult. Amint megpróbálunk valami jót tenni, akadályokba ütközünk és ellenkezés támad. Nyíltan vagy titokban talán még a barátaink is szembehelyezkednek velünk, sőt ellenségeinkké is válhatnak. Sátán él és a bűn valóság – amint a gátak és a jóval szembeni ellenállás is mutatják. Emberként nem tudunk felülkerekedni Sátánon, hiszen a gonosz erősebb nálunk. Csak Isten arathat győzelmet, forradalmasíthatja a gondolkozásunkat és adhat erőt a kiegyensúlyozott élethez. A csüggesztő helyzetek azonban lehetőséget nyújtanak a változásra. A csalódások nyomán képesek lehetünk jobban összpontosítani arra, ami a lényeg, ami felgyorsítja lelki fejlődésünket, miközben Isten ereje által sorra győzelmet aratunk a kritikus helyzetekben. Sem Ezsdrás könyve, sem Nehémiás könyve nem zárul optimista felhanggal, hiszen a bűn igen veszélyes, könnyen és gyorsan terjed. A legnagyobb kihívás nem kívülről támad, hanem abból, ha a nép hűtlen lesz Istenhez, nem követi kinyilatkoztatott akaratát. Az egyház legerősebb próbája, hogy hűséges marad-e az Úrhoz és kitartóan követi-e a rendelkezéseit. Ezsdrás megértette: az embernek csak akkor lesz ereje a változáshoz, ha szorgalmasan kutatja az Írást, igyekszik azt megérteni és az életébe beépíteni. A hetven hétről és a kétezer-háromszáz estéről és reggelről szóló prófécia kezdőpontjának teljesedése érdekében (mindkettő Kr. e. 457-ben indult), Isten kegyelmesen közbelépett: arra indította I. Artaxerxész királyt, hogy engedje visszatérni Jeruzsálembe Ezsdrást az izraeliták egy csoportjával. Biztosította is az útjukat, sőt elrendelte, hogy megkapják a kellő fizikai és anyagi támogatást a templomi szolgálatokhoz (Ezsd 7:11-28).

Isten gondviselése, hűsége és szövetsége a két könyv fő teológiai témája. Az Úr beváltotta ígéreteit, noha népe szűklátókörű, tévelygő, háborgó és makacs volt. Szolgái által rázta fel őket tespedtségükből, hogy ébredés és reformáció menjen végbe közöttük.

„Az a helyreállítási munka és reformáció, amelyet a hazatért foglyok Zorobábel, Ezsdrás és Nehémiás vezetésével végeztek, a lelki helyreállításnak olyan példáját tárja elénk, amit a föld történelmének záró napjaiban kell véghezvinni. Izráel maradéka gyenge, esendő nép volt, kitéve ellenségei rontásának. Isten azonban velük akarta megőriztetni a földön a maga és törvénye ismeretét. Ők voltak az igazi istentisztelet és szent kinyilatkoztatások őrei” (Ellen G. White: Próféták és királyok. Budapest, 1995, Advent Kiadó, 418. o.).

Tartsuk észben, hogy az e könyvekben bemutatott események nem mindig időrendben szerepelnek és vannak tematikus részek. Amint látni fogjuk, Ezsdrás és Nehémiás számára nem a templom újjáépítése jelentette a nagy kihívást (a munkálatokat befejezték és a templomot Kr. e. 515-ben felszentelték, már több mint ötven évvel Ezsdrás érkezése előtt). Jeruzsálem városának, a vezetésnek az újjáépítése és a nemzeti önrendelkezés helyreállítása volt a fő – ami végeredményben a Messiás érkezésének készített utat. Miközben Isten Igéjét tanulmányozzuk ebben a negyedévben, áldjon meg bennünket az Úr, ihlessen, érintse a szívünket, formálja át a gondolkodásunkat és tegyen képessé arra, hogy mindennap hűségesen, lelkesen kövessük Őt!

Jiří Moskala (ThD., PhD.) az Andrews Egyetem Teológiai Szemináriumának dékánja, valamint az ószövetségi exegézis és teológia professzora. 1999 óta tagja az egyetem tantestületének. Azt megelőzően a Cseh Köztársaságban szolgált felszentelt lelkészként, vezetőként, tanárként és igazgatóként.

Clifford R. Goldstein

szerkesztő

Néhány megjegyzés a magyar kiadáshoz

Tanulmányunkban a bibliai idézeteket többnyire a Károli-féle fordításban közöljük. Más idézeteknél zárójelben olvasható a forrás megjelölése. Számos idézet, valamint a bibliai könyvek neve és rövidítése az újonnan revideált Károli bibliafordítás (rövidítve: ÚRK, Budapest, 2012, Veritas Kiadó) szerint szerepel. Szintén gyakran idézünk még a Magyar Bibliatársulat 2014-ben kiadott, revideált új fordításából (rövidítve: RÚF). Ha az idézetben egy, az oldalon már ismertetett műre hivatkozunk, akkor használjuk az i. m. (idézett mű) rövidítést.

Érdemes ellátogatni a Bibliatanulmányok internetes oldalára: www.bibliatanulmanyok.hu. A web-oldal formátuma letisztult és könnyen áttekinthető, egy helyen megtalálunk rajta minden szolgáltatást: az írott tanulmányt, a Tanítói mellékletet, a White-idézeteket, a hanganyagot, valamint a hetenkénti videobeszélgetéseket és a Misszió DVD-t. Az oldal nemcsak számítógépen, hanem táblagépen és okostelefonon is elérhető.

Az érdeklődőket várjuk a Facebook Bibliatanulmányok csoportjában az alábbi címen: https://www.facebook.com/groups/bibliatanulmanyok/.

Az adott heti bibliatanulmánnyal kapcsolatos beszélgetés megtekinthető a PAX Tv adásában már vasárnaponként 20.00 órai kezdettel, valamint a Bibliatanulmányok honlapján, illetve kérhető e-mailben, videoüzenetként.

Továbbra is szeretettel ajánlom a Tanítói mellékletet és a White-idézetek gyűjteményét, mindkettő külön kiadványként is beszerezhető.

Zarkáné Teremy Krisztina

a magyar változat szerkesztője

Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: