„Énvelem cselekedtétek meg”

Isten az örökkévaló evangélium (Jel 14:6) világszéles hirdetésére hívta el a hetednapi adventistákat. Engedelmeskedünk Jézus szavainak, tanítvánnyá tesszük és megkereszteljük az embereket, „Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek” (Mt 28:20). Jézus elvei közé tartozik az is, hogy szolgálnunk kell a szenvedőknek, az elnyomottaknak, a szegényeknek, az éhezőknek és a fogságban lévőknek.

Az irgalmas samaritánus példázatának elmondása után (Lk 10:30-36) Jézus felszólította hallgatóit: „Menj el, és te is így cselekedj” (Lk 10:37, ÚRK)! Beszélt arról az időről, amikor majd elválasztja egymástól a népeket, „miként a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől” (Mt 25:32), ekkor azt is elmondta, hogy valójában mennyire fontos segíteni az éhezőkön, a betegeken, a ruhátlanokon és a foglyokon. „Bizony mondom néktek, amennyiben megcselekedtétek eggyel az én legkisebb atyámfiai közül, énvelem cselekedtétek meg” (Mt 25:40).

Vagyis az emberek szükségleteivel is kell törődnünk az olyan nagyszerű üzenetek hirdetése mellett, mint a megváltás, a szentély, a holtak állapota, a törvény állandó érvényessége. Ugyan mi lenne jobb mód arra, hogy kapcsolatba lépjünk másokkal, mint az, ha teszünk értük valamit? Ellen White így ír híres idézetében: „Egyedül Krisztus módszere vezet igazán eredményre az emberekkel való kapcsolatfelvételben. A Megváltó az emberek között járt, mint aki a javukat akarja. Együttérzést tanúsított, szolgálatával megadta azt, amire szükségük volt és elnyerte bizalmukat. Azután így szólt: »Kövessetek engem«” (Ellen G. White: A Nagy Orvos lábnyomán. Budapest, Advent Kiadó, 91. o. – a fordító átdolgozásában)!

Egy számítás szerint a Szentírás kétezer-százhárom verse szól arról, hogy Isten törődik a szegényekkel és az elnyomottakkal. A hit, a tantételek és általánosságban a keresztény életmód sok egyéb vonatkozása mellett óriási a súlya azoknak az utalásoknak, amelyek a szükségben lévők között végzett szolgálat fontosságát emelik ki. Komolyan kell vennünk, hogy enyhítsünk a környezetünkben élők fájdalmán és szenvedésén! Ez nem gyengíti az evangélium hirdetésének munkáját. Ellenkezőleg, inkább erőteljesebbé teheti azt!

Természetesen jó segíteni pusztán a segítségnyújtás miatt is. Fontos, hogy „igaz­ságot cselekedjél” (Mik 6:8), egyszerűen azért, mert ez a helyes és jó. Csakhogy vajon nem még jobb, ha úgy cselekszünk igazságot, segítünk az embereknek az adott, ideig-óráig tartó szükségleteik terén, hogy közben rámutatunk a reménységünk okára (1Pt 3:15), ami az örök élet ígérete Krisztusban?

Jézus betegeket gyógyított, vakok szemeit nyitotta meg, leprásokat tisztított meg, sőt halottakat is feltámasztott. Viszont akiket szolgálatával segített, azok előbb-utóbb meghaltak, nem igaz? Tehát a sok jót, amit Jézus a közvetlen szükségleteik orvoslása érdekében tett, hosszú távon még jobbá fogja tenni. Igen, szolgált a szenvedőknek, majd arra szólította őket, hogy Kövessetek engem! Pontosan ezért kell szolgálnunk azoknak, akik nehézségekkel küzdenek, majd hívjuk is őket, hogy Kövessétek Őt!

Nem kérdés, hogy amikor az igazságosságért és a jóságért fáradozunk a világon, ezzel Isten országát hirdetjük (lásd Lk 4:18-19), méghozzá olyan hűségesen, valóságosan és talán eredményesen is, mint a prédikálással. A szegényekről és az elnyomottakról gondoskodva lényegében Istennek adunk tiszteletet (lásd Ézs 58:6-10). Viszont ha nem segítjük a megsebzetteket, a szenvedőket, azokat, akiket megtört az élet, akkor torz képet mutatunk az Úrról (lásd Péld 14:31).

Ebben a negyedévben tehát azt nézzük majd meg, mit mond Isten Igéje arról, hogy kötelességünk segíteni a szükséget látóknak a környezetünkben. „Ingyen vettétek, ingyen adjátok” (Mt 10:8). Ebben minden benne van!

Jonathan Duffy 2012 óta a nemzetközi ADRA igazgatója. 2008-ban csatlakozott az ADRA Ausztráliához, előtte a Csendes-óceáni Divízióban az Adventista Egészségügyi Szolgálat vezetője volt, ahol széles körben szerzett tapasztalatot az egészségnevelés és közösségi egészségfejlesztés területén.

Clifford R. Goldstein

szerkesztő

Néhány megjegyzés a magyar kiadáshoz

Tanulmányunkban a bibliai idézeteket többnyire a Károli-féle fordításban közöljük. Más idézeteknél zárójelben olvasható a forrás megjelölése. Számos idézet, valamint a bibliai könyvek neve és rövidítése az újonnan revideált Károli bibliafordítás (rövidítve: ÚRK, Budapest, 2012, Veritas Kiadó) szerint szerepel. Szintén gyakran idézünk még a Magyar Bibliatársulat 2014-ben kiadott, revideált új fordításából (rövidítve: RÚF). Ha az idézetben egy, az oldalon már ismertetett műre hivatkozunk, akkor használjuk az i. m. (idézett mű) rövidítést.

Érdemes ellátogatni a Bibliatanulmányok internetes oldalára: www.bibliatanulmanyok.hu. A web-oldal formátuma letisztult és könnyen áttekinthető, egy helyen megtalálunk rajta minden szolgáltatást: az írott tanulmányt, a Tanítói mellékletet, a White-idézeteket, a hanganyagot, valamint a hetenkénti videobeszélgetéseket és a Misszió DVD-t. Az oldal nemcsak számítógépen, hanem táblagépen és okostelefonon is elérhető.

Az érdeklődőket várjuk a Facebook Bibliatanulmányok csoportjában az alábbi címen: https://www.facebook.com/groups/bibliatanulmanyok/.

Az adott heti bibliatanulmánnyal kapcsolatos beszélgetés megtekinthető a PAX Tv adásában már vasárnaponként 20.00 órai kezdettel, valamint a Bibliatanulmányok honlapján, illetve kérhető e-mailben, videoüzenetként.

Továbbra is szeretettel ajánlom a Tanítói mellékletet és a White-idézetek gyűjteményét, mindkettő külön kiadványként is beszerezhető.

Zarkáné Teremy Krisztina

a magyar változat szerkesztője

Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: