Életszakaszok

Véget ért a teremtés hatodik napja. Az első öt nap során a kaotikus állapotból a világ tökéletesen széppé változott át. Világosság lépett a sötétség helyére. A vizek visszaszorultak, amikor Isten rájuk parancsolt. „Eddig jöhetsz, tovább nem, itt majd megtörnek büszke hullámaid” (Jób 38:11, RÚF)! A szárazföld a színek és illatok festővásznává vált. Mindenhol különféle madarak repkedtek, a halak és a tengeri emlősök úsztak, pancsoltak vízi otthonukban. Számtalan szárazföldi állat szaladgált, ugrált vagy éppen lógott a faágakról, attól függően, hogyan alkotta meg a Teremtő. Majd végül Isten megformálta az embert, a saját képére – egyedi lett az egész földi teremtésben.

Miközben Isten az első földi szombatra, a hetedik napra készült, a teremtett világra tekintve kijelentette, hogy „igen jó” (1Móz 1:31).

Bárcsak ez lenne a történet vége, hogy a tökéletes emberekkel benépesített tökéletes világ örökké létezik! Gondoljunk csak bele, hogy Ádámnak és Évának születik sok gyereke, majd unokája és dédunokája, akiknek a növekedését figyelik nemzedékek végtelen során át. Mind egyre nagyobb és nagyobb örömet adnak az első emberpárnak és Istennek is! Ezt a képet mi – a már bűnös világban létezve, csak azt ismerve – aligha tudjuk elképzelni.

Ez pedig azért van, mert a képzeletünk olyan világban formálódott, ami nagymértékben különbözik Isten eredeti teremtésétől. Mennyiben más a bűn előtti és utáni világ? Itt egy példa: Ellen White azt írta, hogy amikor Ádám és Éva „a lankadt virágokban és hulló falevelekben a pusztulás első jeleit látta, jobban gyászolt, mint most az ember a halottai miatt. A törékeny, érzékeny virágok halála valóban okot adott a fájdalomra. De amikor a hatalmas fák elhullatták leveleiket, ez a kép élénken emlékeztette őket arra a rideg tényre, hogy minden élő sorsa a halál” (Ellen G. White: Pátriárkák és próféták. Budapest, 1993, Advent Kiadó, 36. o.). Mi már nem reagálunk ugyanígy egy lehulló falevélre, mivel csak a bűn világában élünk, elkerülhetetlennek tartjuk az élet körforgásában a halált és a szenvedést.

Pontosan erről szól a mostani negyedév tanulmánya: az élet ciklusairól, legalábbis arról, ami a bűnnel teli világban vár ránk. A körforgást ott figyeljük meg, ahol ezt a legtöbben átéljük: a család keretein belül.

Az Édenben Isten családba teremtette meg az embert, először a férjet és a feleséget, majd a gyerekeket, akiknek szintén gyerekeik lettek, és így jutunk el a világ történelmében máig. Ádámtól és Évától, majd a pátriárkákon keresztül Dávid dinasztiájáig a legelső bibliai történetek mind családi vonatkozásban, családi kapcsolatokban bontakoztak ki. Az egész Bibliában így vagy úgy a családok képezik az események keretét. Ez azért sem meglepő, mert ilyen vagy olyan mértékben mi is családi kapcsolatokban haladunk végig az életszakaszainkon.

A család fogalma megmarad és ki is kell tartania a meghatározásának átfogalmazására tett kísérletek, valamint a család ellen ható mai és múltbéli erők dacára (pl. a bibliai időkben a többnejűség aligha járult hozzá a családi stabilitáshoz). Innen indulunk el, és gyakran itt ér a legerősebb jó vagy rossz hatás, ami az életünket és a kihívásainkra adott válaszainkat alakítja az életünk ciklusain át.

Minden egyén különbözik, mint ahogy minden család is. Mostani negyedévi tanulmányunk pedig olyan Szentíráson alapuló elvekre mutat, amelyek (reményeink és imáink szerint) az élet minden szakaszában erősebbé teszik a családokat.

Claudio és Pamela Consuegra az Észak-amerikai Divízió Családi Szolgálatok Osztályának a vezetői. Több mint harminc éve szolgálják az egyházat különféle megbízatásokban.

Clifford R. Goldstein

szerkesztő

Néhány megjegyzés a magyar kiadáshoz

Tanulmányunkban a bibliai idézeteket többnyire a Károli-féle fordításban közöljük. Más idézeteknél zárójelben olvasható a forrás megjelölése. Számos idézet, valamint a bibliai könyvek neve és rövidítése az újonnan revideált Károli bibliafordítás (rövidítve: ÚRK, Budapest, 2012, Veritas Kiadó) szerint szerepel. Szintén gyakran idézünk még a Magyar Bibliatársulat 2014-ben kiadott, revideált új fordításából (rövidítve: RÚF). Ha az idézetben egy, az oldalon már ismertetett műre hivatkozunk, akkor használjuk az i. m. (idézett mű) rövidítést.

Érdemes ellátogatni a Bibliatanulmányok internetes oldalára: www.bibliatanulmanyok.hu. A web-oldal formátuma letisztult és könnyen áttekinthető, egy helyen megtalálunk rajta minden szolgáltatást: az írott tanulmányt, a Tanítói mellékletet, a White-idézeteket, a hanganyagot, valamint a hetenkénti videobeszélgetéseket és a Misszió DVD-t. Az oldal nemcsak számítógépen, hanem táblagépen és okostelefonon is elérhető.

Az érdeklődőket várjuk a Facebook Bibliatanulmányok csoportjában az alábbi címen: https://www.facebook.com/groups/bibliatanulmanyok/.

Az adott heti bibliatanulmánnyal kapcsolatos beszélgetés megtekinthető a PAX Tv adásában már vasárnaponként 20.00 órai kezdettel, valamint a Bibliatanulmányok honlapján, illetve kérhető e-mailben, videoüzenetként.

Továbbra is szeretettel ajánlom a Tanítói mellékletet és a White-idézetek gyűjteményét, mindkettő külön kiadványként is beszerezhető.

Zarkáné Teremy Krisztina

a magyar változat szerkesztője

Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: