TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:

Sokan szenvednek a függőségük következtében. A saját kívánságaik rabszolgáivá váltak, ráment a pénzük, az állásuk, az egészségük és a szabadságuk. Jézus viszont azért jött, hogy megszabadítson bennünket minden bűntől és függőségtől, ha pedig „a Fiú megszabadít titeket, valósággal szabadok lesztek” (Jn 8:36). Azt is megígérte, hogy mindig velünk lesz (Ézs 43:2; Mt 28:20), tehát nem kell egyedül vívnunk a harcot. Gondoljunk arra, hogy a küzdelem az Úré (1Sám 17:47), aki győzelmet ígért (1Pt 1:3-9)! Ma elindulhatunk a győzelem felé, hogy legyőzzünk minden függőséget és elnyerjük azt a szabadságot, amit Isten szeretne nekünk adni! Ez nem azt jelenti, hogy nem lesznek küzdelmeink és időnként nem bukhatunk el. Jó hír viszont, hogy amíg nem hagyjuk el az Urat, Ő velünk marad! Egyáltalán nem baj, ha szakértői segítséget veszünk igénybe! Éppen úgy, ahogy Isten orvosi segítséggel gyógyíthatja az egészségügyi gondjainkat, a szakértő tanácsadó által segíthet a függőségtől szabadulni.

„Amikor nehézségek és próbák vesznek körül, meneküljünk Istenhez, és várjunk tőle segítséget bizalommal, mert neki hatalma és ereje van üdvözíteni és megszabadítani minket. Isten áldását először is kérnünk kell. Az imádság szükségszerű kötelességünk, de a hálaadást se hanyagoljuk el! Nem kellene-e gyakrabban hálát adnunk áldásaink adományozójának? Ápolnunk kell a hálaadás lelkületét! Elmélkedjünk és beszéljünk Isten irgalmáról! Magasztaljuk és dicsőítsük szent nevét, még akkor is, amikor fájdalmunk van és szenvedésen megyünk át” (Szemelvények Ellen G. White írásaiból, 2. köt. Budapest, 2000, Advent Kiadó, 249. o.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!

1) Mi a megbocsátás szerepe bizalomvesztés és megromlott kapcsolat helyreállítása esetén? Mt 6:12-15; 18:21-22 „A szeretet… nem rója fel a gonoszt” (1Kor 13:4-5).

2) Milyen előnnyel jár, ha a bánat és a fájdalom időszakaiban Isten kegyelméről gondolkodunk és felidézzük ezzel kapcsolatos tapasztalatainkat?

3) Hogyan segíthet a gyülekezetünk családja azoknak, akik veszteséggel küzdenek?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: