Jó hír Patmoszról

Majd kétezer éve száműzték János apostolt az evangéliumról szóló hűséges bizonyságtételéért az Égei-tenger egy kis, köves szigetére. Az idős apostol a római fogság minden nehézségét elszenvedte. Az egyik szombaton Jézus Krisztus különleges módon látogatta meg, azért, hogy bátorítsa szolgáját szenvedése közben. Egy látomássorozattal az egyház történetének áttekintését adta neki, bemutatta, hogy Isten népe mit fog átélni Ura visszatérését várva.

János hűségesen feljegyezte egy tekercsre a látomásban látottakat, azzal a címmel, hogy „Jézus Krisztus kijelentése” (Jel 1:1). Könyve bemutatja Jézus mennyei és földi munkáját, azt, amit felemeltetése óta végez, valamint azt is, hogy mit tesz majd visszatérésekor. Írásával az volt a célja, hogy Krisztus jelenlétéről biztosítsa a történelem során élő keresztényeket és a nagy küzdelembe bonyolódott, bűnbe süllyedt világ mindennapi próbái közt megerősítse őket.

A negyedév során ebben a könyvben merülünk el. Nagyobb léptekkel vesszük át az irat főbb részeit és témáit. Célunk megismerkedni a kulcsfontosságú témáival és meglátni, hogy valóban Jézus Krisztust, az életét, a halálát, a feltámadását és a népéért végzett főpapi szolgálatát nyilatkoztatja ki.

A következőképpen fogunk haladni:

1. A jelenések könyvéről folytatott tanulmányunk a Biblia ihletettségének bibliai gondolatán alapszik. A könyv üzenetei Istentől származnak, de emberi nyelven hangzanak el. Felfedezzük, hogyan közölte János az üzeneteket Isten népé­nek ószövetségi történeteiből vett nyelvezetével és képeivel.

2. Figyelmesen olvassuk A jelenések könyvének próféciáit (épp úgy, mint Dánielét) a prófétai értelmezés történeti módszerével. A prófécia a történelem menetét követi az ókortól kezdve a világ végéig, így érthetjük meg a kinyilatkoztatások beteljesedését az Isten szándéka szerint. Ez a módszer arra mutat rá, hogy minden igyekezetünkkel magából a szövegből kell levonnunk a következtetéseket, ahelyett, hogy előre kialakított magyarázatot próbálnánk rávetíteni.

3. A könyv próféciáinak felelősségteljes alkalmazása miatt több szempontból is szükséges ismerni A jelenések könyvének felépítését. A könyvről készült elemzésünk annak négy részből álló szerkezetén alapszik:

a. Jel 1:1–3:22 a János idejében levő helyzetből indul ki, hogy profetikusan mutassa be az egyház állapotát a történelem különböző szakaszaiban.

b. Jel 4:1–11:19 elismétli (vagy röviden összegzi) az egyház történelmét, arra épít, olyan apokaliptikus jelképekkel, amelyek egyre több részletet közölnek.

c. Jel 12:1–14:20 a könyv tematikus középpontja, amely a Jézus előtti kortól egészen a második adventig átível a nagy küzdelem történelmén.

d. 15:1–22:21 kizárólag a végidőre összpontosít.

4. A jelenések könyve próféciái jelentőségteljes magyarázatának Krisztus-központúnak kell lennie. János az egész könyvet Krisztus nézőpontjából írta le. A jelenések könyvének jelképei, képei egyedül Krisztus által nyerik el igazi jelentésüket és jelentőségüket.

A jelenések könyve áldást ígér azoknak, akik olvassák vagy hallgatják a szavait, megfogadják a figyelmeztetéseit, megtartják azokat. „A jelenések könyve felszólítással kezdődik, hogy értsük meg a tanításait. »Boldog, aki olvassa, és akik hallgatják e prófétálásnak beszédeit – jelenti ki Isten –, és megtartják azokat, amelyek megírattak abban; mert az idő közel van« (Jel 1:3). Amikor népünk megérti, mit is jelent nekünk ez a könyv, nagy ébredés lesz közöttünk. Nem értjük teljesen a tanulságait, mégis azt az útmutatást kapjuk, hogy kutassuk és tanulmányozzuk” (Ellen G. White: Testimonies to Ministers and Gospel Workers. 113. o.). E könyv elemezése közben arra hívjuk az olvasót, hogy fedezze fel magának, mit kell meghallania és követnie, miközben várjuk az Úr Jézus Krisztus eljövetelét.

Ranko Stefanovič Ph.D. az Andrews Egyetem Hetednapi Adventista Teológiai Szemináriumának újszövetségi professzora, fő szakterülete A jelenések könyve.

Clifford R. Goldstein

szerkesztő

Néhány megjegyzés a magyar kiadáshoz

Tanulmányunkban a bibliai idézeteket többnyire a Károli-féle fordításban közöljük. Más idézeteknél zárójelben olvasható a forrás megjelölése. Számos idézet, valamint a bibliai könyvek neve és rövidítése az újonnan revideált Károli bibliafordítás (rövidítve: ÚRK, Budapest, 2012, Veritas Kiadó) szerint szerepel. Szintén gyakran idézünk még a Magyar Bibliatársulat 2014-ben kiadott, revideált új fordításából (rövidítve: RÚF). Ha az idézetben egy, az oldalon már ismertetett műre hivatkozunk, akkor használjuk az i. m. (idézett mű) rövidítést.

Érdemes ellátogatni a Bibliatanulmányok internetes oldalára: www.bibliatanulmanyok.hu. A web-oldal formátuma letisztult és könnyen áttekinthető, egy helyen megtalálunk rajta minden szolgáltatást: az írott tanulmányt, a Tanítói mellékletet, a White-idézeteket, a hanganyagot, valamint a hetenkénti videobeszélgetéseket és a Misszió DVD-t. Az oldal nemcsak számítógépen, hanem táblagépen és okostelefonon is elérhető.

Az érdeklődőket várjuk a Facebook Bibliatanulmányok csoportjában az alábbi címen: https://www.facebook.com/groups/bibliatanulmanyok/.

Az adott heti bibliatanulmánnyal kapcsolatos beszélgetés megtekinthető a PAX Tv adásában már vasárnaponként 20.00 órai kezdettel, valamint a Bibliatanulmányok honlapján, illetve kérhető e-mailben, videoüzenetként.

Továbbra is szeretettel ajánlom a Tanítói mellékletet és a White-idézetek gyűjteményét, mindkettő külön kiadványként is beszerezhető.

Zarkáné Teremy Krisztina

a magyar változat szerkesztője

Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: