A VITA

Olvassuk el ApCsel 15:7-11 részét! Mit mondott Péter a jeruzsálemi vita idején?

Lukács természetesen nem tesz jelentést mindenről, ami a találkozó során történt. Érdekes lenne tudni például, hogy a judaizálók mivel támasztották alá érveiket (ApCsel 15:5) és mit válaszolt Pál meg Barnabás (ApCsel 15:12). Viszont az is mutatja Péternek és Jakabnak az apostolok közötti jelentőségét, hogy csak az ő beszédük maradt ránk.

Beszédében Péter az apostolokat és a véneket szólította meg, és a Kornéliusszal való, pár évvel korábbi tapasztalatára emlékeztette őket. Lényegében ugyanazzal érvelt, mint korábban a jeruzsálemi testvérek előtt (ApCsel 11:4-17). Maga Isten mutatta meg, hogy elismeri Kornéliusz megtérését (bár körülmetéletlen pogány volt), amikor neki és háza népének ugyanúgy adta a Lélek ajándékát, mint pünkösdkor az apostoloknak.

Gondviselésében Isten nem mást, mint Pétert használta fel arra, hogy meg­győzze a júdeai hívőket: Ő nem tesz különbséget a zsidók és a pogányok között az üdvösség tekintetében. Nem lehetett a hívő pogányokat tisztátalannak tartani azért, mert nem feleltek meg az ószövetségi szabályoknak és előírásoknak, ha maga Isten tisztította meg a szívüket. Péter utolsó kijelentése nagyon hasonlított arra, amit Páltól is várnánk: „Ellenben mi abban hiszünk, hogy az Úr Jézus kegyelme által üdvözülünk. Éppen úgy, mint ők” (ApCsel 15:11, RÚF).

Olvassuk el ApCsel 15:13-21 verseit! Milyen megoldást kínált Jakab a pogány kérdésre?

Jakab beszédéből arra következtethetünk, hogy köztiszteletnek örvendett (vö. ApCsel 12:17; 21:18; Gal 2:9, 12). Attól függetlenül, hogy mit érthetett Dávid sátrának újjáépítése alatt, ami Ámósz próféciájában Dávid dinasztiájának helyreállítását jelenti (Ám 9:11-12), a fő célja volt bemutatni: Isten már gondoskodott a pogányok csatlakozásáról, így bizonyos értelemben újraalkotta „a saját népét”, tehát őket is be lehet fogadni Izrael soraiba.

Ezért elhatározta, hogy nem lehet több megkötést szabni a pogány megtértekre azon kívül, amit amúgy megkívántak azoktól az idegenektől, akik Izrael földjén akartak élni.


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: