Az apostolok cselekedetei

, Írta: Wilson Paroschi

Tartalom

Az evangélium győzelme
I. „…lesztek nékem tanúim...”
„…lesztek nékem tanúim...”
IZRAEL HELYREÁLLÍTÁSA
A TANÍTVÁNYOK KÜLDETÉSE
JÉZUS VISSZATÉR
FELKÉSZÜLÉS PÜNKÖSDRE
A TIZENKETTEDIK APOSTOL
TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
KRISZTUS ÉS AZ ÜLDÖZÖTT EGYHÁZ
II. Pünkösd
Pünkösd
A SZENTLÉLEK KIÁRADÁSA
A NYELVEKEN SZÓLÁS AJÁNDÉKA
PÉTER PRÉDIKÁCIÓJA
JÉZUS FELMAGASZTALÁSA
ELSŐ GYÜMÖLCSÖK
TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
IFJ. HÖRÖMPŐ GERGELY: MÁTÉ
III. Élet a korai egyházban
Élet a korai egyházban
TANÍTÁS ÉS KÖZÖSSÉG
A SÁNTA MEGGYÓGYÍTÁSA
AZ ELLENÁLLÁS KEZDETE
ANÁNIÁS ÉS SZAFIRA
A MÁSODIK LETARTÓZTATÁS
TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
MÁR KÉSZÜLÖK…
IV. Az első egyházi vezetők
Az első egyházi vezetők
A HÉT DIAKÓNUS FELSZENTELÉSE
ISTVÁN SZOLGÁLATA
A SZANHEDRIN ELŐTT
JÉZUS A MENNYEI TRÓNTEREMBEN
AZ EVANGÉLIUM TERJEDÉSE
TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
IFJ. BERKI ANDRÁS: AZ ÚT VÉGÉN
V. Pál megtérése
Pál megtérése
AZ EGYHÁZ ÜLDÖZŐJE
A DAMASZKUSZI ÚTON
ANÁNIÁS LÁTOGATÁSA
PÁL SZOLGÁLATÁNAK A KEZDETE
VISSZATÉRÉS JERUZSÁLEMBE
TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
RÉPÁSSY MÁRIA: KORUNK SZAVA
VI. Péter szolgálata
Péter szolgálata
LIDDÁBAN ÉS JOPPÉBAN
KORNÉLIUSZ OTTHONÁBAN
A SZENTLÉLEK AJÁNDÉKA
AZ ANTIÓKHIAI GYÜLEKEZET
HERÓDES ÜLDÖZÉSE
TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
C. F. MEYER: BŐSÉG
VII. Pál első misszióútja
Pál első misszióútja
SZALAMISZ ÉS PÁFOSZ
PISZIDIAI ANTIÓKHIA: 1. rész
PISZIDIAI ANTIÓKHIA: 2. rész
IKÓNIUM
LISZTRA ÉS DERBÉ
TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
SIMON ANDRÁS: A SZERETET EGYÉRTELMŰ
VIII. A jeruzsálemi zsinat
A jeruzsálemi zsinat
A VITATOTT KÉRDÉS
KÖRÜLMETÉLKEDÉS
A VITA
AZ APOSTOLI RENDELET
LEVÉL JERUZSÁLEMBŐL
TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
KERESZTURY DEZSŐ: ESTI IMÁDSÁG
IX. A második misszióút
A második misszióút
ÚJRA LISZTRÁBAN
FILIPPI
THESSZALONIKA ÉS BÉREA
PÁL ATHÉNBAN
PÁL KORINTHUSBAN
TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
DÉR ENDRE: JÓ VAGY, URAM!
X. A harmadik misszióút
A harmadik misszióút
EFEZUS, 1. rész
EFEZUS, 2. rész
TROÁSZ
MILÉTOSZ
TÍRUSZ ÉS CÉZÁREA
TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
SIPOS KÁROLY: BŰNBÁNAT MÉLYÉBŐL
XI. A jeruzsálemi letartóztatás
A jeruzsálemi letartóztatás
TALÁLKOZÁS A JERUZSÁLEMI VEZETŐKKEL
LÁZONGÁS A TEMPLOMBAN
A TÖMEG ELŐTT
A SZANHEDRIN ELŐTT
PÁLT ÁTSZÁLLÍTJÁK CÉZÁREÁBA
TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
SOMLYÓ ANDOR: CSILLAGFÉNYNÉL
XII. Cézáreai fogság
Cézáreai fogság
FÉLIX ELŐTT
FESTUS ELŐTT
AGRIPPA ELŐTT
PÁL VÉDEKEZÉSE
PÁL A VEZETŐK ELŐTT
TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
R. DÁNIEL IRÉN: ÖSSZETÖRTEN
XIII. A római út
A római út
HAJÓÚT RÓMÁBA
A HAJÓTÖRÉS
MÁLTÁN
PÁL VÉGRE RÓMÁBA ÉR
AZ EVANGÉLIUM GYŐZELME
TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
ISTEN TEMPLOMÁNAK ÉPÍTÉSE
2018. 3. negyedév

Az apostolok cselekedetei

Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: