Krisztus és a végidő

Még emberi testben, földi tartózkodásának utolsó óráiban Jézus e szavakkal vigasztalta tanítványait: „Ne nyugtalankodjék a szívetek, higgyetek Istenben, és higgyetek énbennem. Az én Atyám házában sok lakóhely van, ha nem volna, megmondtam volna nektek. Elmegyek, hogy helyet készítsek nektek. És ha majd elmegyek, és helyet készítek nektek, ismét eljövök, és magamhoz veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Ahova én megyek, oda tudjátok az utat” (Jn 14:1-4, ÚRK).

Bizonyára nem értették teljesen Jézus szavainak a jelentését, sem azt, hogy az ígérete mikor is teljesedik majd, beszédéből azonban vigaszt merítettek. Lakóhely az Atya házában? Amit maga Jézus készít el nekik? Biztosan mindannál jobb lesz, mint amire ebben a világban számíthatnak.

Nem sokkal korábban Jézus röviden felvázolta a tanítványainak, hogy mi minden történik majd a visszajövetele előtt. Mintha „a jövő történelmét” mondta volna el, ami egyáltalán nem hangzott kellemesen. Háborúk, háborúk hírei, nemzet nemzet ellen, éhínségek, földrengések – ám mindez a szavai szerint csak „a sok nyomorúságnak kezdete” (Mt 24:8). A horizonton még feltűntek üldözések, árulások, csalások és megpróbáltatások is.

A történelem menetére visszatekintve mi már tudjuk, hogy szinte mindaz bekövetkezett, amire Jézus figyelmeztetett, méghozzá éppen úgy, ahogyan megjövendölte. Láthatjuk két fő idői prófécia teljesedését is. Az első, hogy „ideig, időkig és fél időig” – Dán 7:25 versében (lásd még 4Móz 14:34; Jel 12:6, 14; 13:5), ami Kr. u. a VI. században kezdődött (Kr. u. 538) és a XVIII. században (1798) végződött. 1844-ben pedig teljesedett Dán 8:14 verséből a leghosszabb idői prófécia, ami 2 300 napot ölel fel.

Mi tehát biztosan „a napoknak végén” (Dán 12:13) élünk. Nem tudjuk, hogy mikor jön el a vég, aminek csúcspontja Jézus második adventje lesz, de nem is kell tudnunk. Csupán annyival fontos tisztában lennünk, hogy biztosan eljön, és akkor készen kell állunk.

Hogyan? A legjobb választ talán ebben a bibliaszövegben találjuk: „Azért, amiképpen vettétek a Krisztus Jézust, az Urat, akképpen járjatok Őbenne” (Kol 2:6). Más szóval, amikor az utolsó időkkel kapcsolatban olyan sok a világesemény, annyi az újsághír, számtalan elmélet kering, könnyű eltévedni, túlságosan összpontosítani azokra a dolgokra, amelyek szerintünk Krisztus visszajöveteléhez vezetnek, ahelyett, hogy magára Krisztusra figyelnénk, aki a felkészülés egyetlen kulcsa.

Ebben a negyedévben az utolsó időkre összpontosítjuk a figyelmet, persze nem kizárólagosan arra. Jézus áll a fókuszpontban, az utolsó idők és az azokra való felkészülés összefüggésében. Igen, meg kell említenünk történelmi dátumokat, világeseményeket, fontos a történelem, mert a Biblia érinti a végidővel kapcsolatban. Csakhogy még ebben az összefüggésben is a Biblia Jézusról szól, arról, hogy ki Ő valójában, mit tett értünk, mit visz végbe bennünk és mit tesz majd akkor, amikor visszatér. A legfontosabb, hogy hitünk középpontja a megfeszített Krisztus legyen, vagy amint Pál fogalmazott: „Mert elhatároztam, hogy nem akarok másról tudni köztetek, csak Jézus Krisztusról, mégpedig mint megfeszítettről” (1Kor 2:2, ÚRK). Minél jobban figyelünk rá, annál inkább hasonulunk hozzá, engedelmeskedünk neki és annál inkább felkészülünk mindarra, ami ránk vár úgy a közeli jövőben, mint majd azon a napon, amikor belépünk a „helyre”, amit Jézus készített az Őt szeretőknek.

Norman R. Gulley, PhD a Southern Adventista Egyetem Rendszeres Teológiai Tanszékének kutató professzora.

Clifford R. Goldstein

szerkesztő


Néhány megjegyzés a magyar kiadáshoz

Tanulmányunkban a bibliai idézeteket többnyire a Károli-féle fordításban közöljük. Más idézeteknél zárójelben olvasható a forrás megjelölése. Számos idézet, valamint a bibliai könyvek neve és rövidítése az újonnan revideált Károli bibliafordítás (rövidítve: ÚRK, Budapest, 2012, Veritas Kiadó) szerint szerepel. Szintén gyakran idézünk még a Magyar Bibliatársulat 2014-ben kiadott, revideált új fordításából (rövidítve: RÚF). Ha az idézetben egy, az oldalon már ismertetett műre hivatkozunk, akkor használjuk az i. m. (idézett mű) rövidítést.

Érdemes ellátogatni a Bibliatanulmányok internetes oldalára: www.bibliatanulmanyok.hu. A web-oldal formátuma letisztult és könnyen áttekinthető, egy helyen megtalálunk rajta minden szolgáltatást: az írott tanulmányt, a Tanítói mellékletet, a White-idézeteket, a hanganyagot, valamint a hetenkénti videobeszélgetéseket és a Misszió DVD-t. Az oldal nemcsak számítógépen, hanem táblagépen és okostelefonon is elérhető.

Az érdeklődőket várjuk a Facebook Bibliatanulmányok csoportjában az alábbi címen: https://www.facebook.com/groups/bibliatanulmanyok/.

Az adott heti bibliatanulmánnyal kapcsolatos beszélgetés megtekinthető a PAX Tv adásában már vasárnaponként 20.00 órai kezdettel, valamint a Bibliatanulmányok honlapján, illetve kérhető e-mailben, videoüzenetként.

Továbbra is szeretettel ajánlom a Tanítói mellékletet és a White-idézetek gyűjteményét, mindkettő külön kiadványként is beszerezhető.

Zarkáné Teremy Krisztina

a magyar változat szerkesztője

Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: