A keresztény sáfár

A keresztényeknek fel kell ismerniük bűnösségüket, mielőtt éreznék a változás szükségességét. Az alapos változás csak és kizárólag Krisztus bennünk végzett munkája által valósulhat meg. Ennek egyik része a sáfárság területén mutatkozik meg. A sáfárság ugyan a keresztény életének sok részét felöleli, de általánosságban úgy határozható meg, mint a kézzelfogható és a nem kézzelfogható javak kezelése Isten dicsőségére.

A Biblia tanítása alapján a sáfárság – sok minden más mellett – hatalmas eszköz az anyagiasság (mint a birtoklás imádata) vagy összefoglalva a világiasság veszélyeinek az elkerülésére, ami lelki értelemben az ellenség egyik legnagyobb csapdája. Sokan, nagyon sokan sosem ismerik fel, hogy a gazdagság és a vagyon csak olcsó, mesterséges „fűszer”, ami végül elveszíti az ízét. Hányan vesznek majd el amiatt, hogy képtelenek voltak elszakadni a világ szeretetétől! A világ útjai „a test kívánsága, és a szemek kívánsága, és az élet kérkedése” (1Jn 2:16) mind-mind megszelídíthetők, sőt, elkerülhetők a sáfárság alapelveivel, amelyek szerint rendezhetjük az életünket.

Ezért fogjuk ebben a negyedévben a sáfárság témakörét vizsgálni, és megnézzük, mit tanít arról, hogy hogyan éljünk Isten szerint. Ide tartozik az is, hogy szabadok vagyunk a világ szeretetétől és annak minden megnyilvánulásától. A sáfárság naponkénti kifejeződése annak, hogy mit jelent Jézus Krisztus követése és az Isten iránti szeretet; valamint eszköz arra, hogy megéljük az igazságot, amit Isten felkínál Krisztusban. Azért vagyunk sáfárok, mert Isten előbb szeretett minket.

Sáfárként élni tehát azt jelenti, hogy ez a gondolkodásmód alakítja a magatartásunkat, a beszélgetésünket, az elköteleződésünket, az önfegyelmünket és még sok minden mást. Isten hűséges és megbízható szolgáivá kell válnunk, akik önzetlenül élnek, Jézustól teszik függővé minden tettüket és szavukat. Krisztus iskolájában fedezzük fel, hogy a sáfárság végeredménye az elégedett, istenfélő élet. Meg kell tanulnunk Isten dicsőségére kezelni az Ő tulajdonát és befektetni eszközeinket az Ő missziójába, így segítve a munka befejezését.

Isten sáfárai most még „tükör által homályosan” (1Kor 13:12) látnak, Jézus azonban tisztán lát. Ő bíz meg bennünket munkája végzésével. Még a világ csábításának ködén keresztül is felelősek vagyunk talentumaink, anyagi javaink, egészségünk és környezetünk megfelelő kezeléséért. E tanulmányok segítségével megtanulhatjuk, milyen felelősségünk van mint sáfároknak, és hogyan tudjuk teljesíteni ezeket Isten kegyelméből. Korántsem azért törekszünk erre, hogy így próbáljuk meg kiérdemelni az üdvösséget, hanem éppen annak gyümölcseként, mivel már miénk az üdvösség.

Isten jellemét tükrözi a világ felé az, ahogyan keresztény sáfárként élünk. Aki ki mer állni a bibliai alapelvek mellett a világ áramlataival és kultúrájával szemben, annak életében szépség, boldogság és jóság mutatkozik meg. Mindenki tapasztal kísértést arra, hogy istentelen életet éljen, a kísértések mindenütt körülvesznek, nyíltan és alattomosan egyaránt. Keresztényként, különösen keresztény sáfárokként azonban nemcsak azt tudhatjuk, hogyan kerülhetjük el ezeket a kísértéseket, de Isten erőt is ígért ennek megtételéhez.

Legvégül mindnyájan e két kijelentés valamelyikét halljuk majd: „Sohasem ismertelek titeket; távozzatok tőlem, ti gonosztevők” (Mt 7:23); vagy „Jól vagyon jó és hű szolgám, kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután; menj be a te uradnak örömébe” (Mt 25:23).

John H. H. Mathews az Andrews Egyetemen végzett, felszentelt lelkész. Szolgált Floridában, Alabamában, Iowában, Missouriban, Tennesseeben és Nebraskában, jelenleg az Észak-amerikai Divízió Sáfársági Osztályának vezetője.

Clifford R. Goldstein

szerkesztő

Néhány megjegyzés a magyar kiadáshoz

Tanulmányunkban a bibliai idézeteket többnyire a Károli-féle fordításban közöljük. Más idézeteknél zárójelben olvasható a forrás megjelölése. Számos idézet, valamint a bibliai könyvek neve és rövidítése az újonnan revideált Károli bibliafordítás (rövidítve: ÚRK, Budapest, 2012, Veritas Kiadó) szerint szerepel. Szintén gyakran idézünk még a Magyar Bibliatársulat 2014-ben kiadott, revideált új fordításából (rövidítve: RÚF). Ha az idézetben egy, az oldalon már ismertetett műre hivatkozunk, akkor használjuk az i. m. (idézett mű) rövidítést.

Érdemes ellátogatni a Bibliatanulmányok internetes oldalára: www.bibliatanulmanyok.hu. A web-oldal formátuma letisztult és könnyen áttekinthető, egy helyen megtalálunk rajta minden szolgáltatást: az írott tanulmányt, a Tanítói mellékletet, a White-idézeteket, a hanganyagot, valamint a hetenkénti videobeszélgetéseket és a Misszió DVD-t. Az oldal nemcsak számítógépen, hanem táblagépen és okostelefonon is elérhető.

Az érdeklődőket várjuk a Facebook Bibliatanulmányok csoportjában az alábbi címen: https://www.facebook.com/groups/bibliatanulmanyok/.

Az adott heti bibliatanulmánnyal kapcsolatos beszélgetés megtekinthető a PAX Tv adásában már vasárnaponként 20.00 órai kezdettel, valamint a Bibliatanulmányok honlapján, illetve kérhető e-mailben, videoüzenetként.

Továbbra is szeretettel ajánlom a Tanítói mellékletet és a White-idézetek gyűjteményét, mindkettő külön kiadványként is beszerezhető.

Zarkáné Teremy Krisztina

a magyar változat szerkesztője

Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: