TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:

Ellen G. White: A Nagy Orvos lábnyomán. Budapest, 1998, Advent Kiadó, „Segítség a hétköznapokban” c. fejezetből 339-341. o.; Szemelvények Ellen G. White írásaiból. 1. köt. „Krisztus – az üzenet központja” c. fejezetből 352-353. o.; Pátriárkák és próféták. Budapest, 1993, Advent Kiadó, „Kísértés és bukás” c. fejezetből 34-36. o.

„Sokan tévedésben élnek szívük állapotát illetően. Nem veszik észre, hogy az emberi szív mindennél csalárdabb és elkeserítően gonosz. Saját igazságukkal vonják körül magukat és megelégednek a saját emberi mértékük kijelölte jellemszint elérésével” (Szemelvények Ellen G. White írásaiból. 1. köt. 296. o.).

„Nagy szükség van arra, hogy Krisztust prédikáljuk mint a reménység és megváltás egyedüli forrását. Amikor a hit általi megigazulás tana elhangzott…, az sokak számára olyan volt, mint a víz a szomjas utazónak. Értékes gondolatnak tűnt, hogy Krisztus igazsága nekünk tulajdoníttatik, nem azért, mert érdemünk van rá, hanem mert Isten adja azt nekünk ingyen ajándékként” (i. m. 331. o.).

„»…aki ama következendőnek kiábrázolása« (Róm 5:14), vagy újabb fordításban: »Ő pedig előképe az eljövendőnek« (RÚF). Hogyan lehet Ádám előképe Krisztusnak? Ádám okozta utódai halálát, azokét, akik nem ettek a tiltott fáról, Krisztus pedig az igazság Ajándékozója lett azok számára, akik hozzá tartoznak, még ha nem is érdemelték ki az igazságot. Mert a kereszt által (igazságot) biztosított minden ember számára. Ádám törvényszegésének képe bennünk van, mert éppen úgy meghalunk, mintha mi követtük volna el Ádám bűnét. Krisztus képe is bennünk van, mert éppúgy élhetünk, mintha úgy beteljesítettünk volna minden igazságot, mint Ő” (Martin Luther: Commentary on Romans. 96-97. o.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!

Hogyan értjük a következő idézetet Ellen G. White-tól? „Szükséges, hogy Isten Igéjét sokkal jobban tanulmányozzuk: különösen Dániel és a Jelenések könyvének kell olyan figyelmet szentelnünk, mint történelmünkben soha. Bizonyos tekintetben kevesebbet kell majd mondanunk a római hatalmat és a pápaságot illetően, de hívjuk fel a figyelmet arra, amit a próféták és az apostolok írtak, Isten Lelkének sugallatára” (Ellen G. White: Evangelizálás. Budapest, 2007, Advent Irodalmi Műhely, Felfedezések Alapítvány, 375. o.).


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: