JÉZUS A MÁSODIK ÁDÁM

„Bizonyára azért, miképpen egynek bűnesete által minden emberre elhatott a kárhozat: azonképpen egynek igazsága által minden emberre elhatott az életnek megigazulása. Mert amiképpen egy embernek engedetlensége által sokan bűnösökké lettek: azonképpen egynek engedelmessége által sokan igazakká lesznek” (Róm 5:18-19). Milyen ellentéttel találkozunk itt? Minek a reményét kapjuk Krisztusban?

Emberként nem kaptunk mást Ádámtól, mint a halálos ítéletet. Krisztus azonban közbelépett és helyt állt ott, ahol Ádám elbukott, minden próbát kiállt az ember érdekében. Megváltást szerzett Ádám szégyenletes bukásáért, és így, Helyettesünkként kedvező helyzetbe juttatott Isten előtt. Ezért Jézus a „második Ádám”.

„A második Ádám szabad erkölcsi lény volt, felelős a magatartásáért. Különösen erős, burkolt és félrevezető hatásoknak volt kitéve, sokkal kedvezőtlenebb helyzetben kellett bűntelen életet élnie, mint az első Ádámnak. Noha vétkesek között járt, minden bűnös kísértésnek ellenállt, megőrizve ártatlanságát. Mindvégig bűntelen maradt” (Ellen G. White megjegyzései, The SDA Bible Commentary. 6. köt., 1074. o.).

Hogyan állítja szembe egymással Róm 5:15-19 szakasza Ádám és Krisztus cselekedeteit?

Figyeljük meg, mi kerül itt szembe egymással! Halál és élet, engedetlenség és engedelmesség, kárhozat és megigazulás, bűn és igazság. Jézus eljött és visszafordította mindazt, amit Ádám elrontott! Érdekes az is, hogy az ajándék szó ötször fordul elő Róm 5:15-17 verseiben. A magyarázat egyszerű: Pál azt emeli ki, hogy a megigazulásért nem lehet megdolgozni, ajándékként kapjuk. Nem érdemelhetjük ki, nem érdemeljük meg. Mint minden ajándékért, ezért is ki kell nyújtanunk a kezünket, hogy elfogadjuk. Ezt az ajándékot pedig hit által igényeljük.

Mi volt a legjobb ajándék, amit valaha kaptál? Mitől annyira jó, különleges? Miért értékeled jobban ajándékként, mintha megdolgoztál volna érte? Milyennek tűnik ez ahhoz az ajándékhoz képest, amit Jézusban kapunk?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: