„A BŰN ÁLTAL A HALÁL”

A halál a legfőbb ellenség. Amikor Isten megteremtette az embert, az volt a terve, hogy örökké éljünk. A legtöbben nem akarnak meghalni, aki pedig mégis a halált választja, az csak a legnagyobb személyes gyötrelem és szenvedés után teszi. A halál a természetünktől teljesen idegen, méghozzá azért, mert kezdetben Isten örök életre teremtette az embert. Soha nem kellett volna megismernünk a halált!

Miről ír Pál Róm 5:12 versében? Mire ad ez magyarázatot?

A kommentárokban különösen sokat vitatták ezt a részt. Ennek talán az az oka, amint az Adventista Bibliakommentár is megjegyzi (6. köt. 529. o.), hogy „Pál szándékától eltérően próbálták értelmezni a szakaszt.”

Az egyik vitatott pont: Hogyan származott át Ádám bűne az utódokra? Vajon leszármazottai is osztoznak Ádám bűnében, vagy inkább a saját bűneik miatt terheli vétek őket Isten előtt? Sokan megpróbáltak ebben az igeszakaszban választ találni erre a kérdésre, csakhogy itt Pál nem ezzel foglalkozott. Egészen máson gondolkodott. Újból kihangsúlyozta, amit korábban már kijelentett: „mindnyájan vétkeztek” (Róm 3:23). Fel kell ismernünk, hogy bűnösök vagyunk, mert csak akkor döbbenünk rá, hogy szükségünk van a Megváltóra. Itt Pál arra akarta ráébreszteni az olvasóit, hogy mennyire rossz is valójában a bűn, mit szabadított rá a világra Ádám által. Majd pedig rámutatott, hogy az Ádám bűne által a világra boruló tragédiának egyetlen gyógymódjaként ajánlja fel Isten nekünk Jézust.

Csakhogy ez a vers csupán a problémára világít rá, az Ádám miatti halálra, viszont a megoldásra, a Krisztusban való életre nem. Az evangélium egyik legragyogóbb ígérete, hogy az élet elnyelte a halált. Így szól Jézus, aki áthaladt a síron és feltépte köteleit: „…az élő, pedig halott voltam, és íme, élek örökkön-örökké, és nálam vannak a halál és a pokol kulcsai” (Jel 1:18, ÚRK). Jézusnál vannak a kulcsok, ezért az ellenség nem tarthatja áldozatait a sírban.

Hogyan érintett már meg bennünket a halál valósága és tragédiája? Miért olyan fontos, hogy az ádáz ellenséggel szemben tudjunk reménykedni abban, aki önmagunknál és a világon mindennél hatalmasabb?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: