Ádám és Jézus

SZOMBAT DÉLUTÁN

E HETI TANULMÁNYUNK: Róma 5

„Mivel tehát hit által igazultunk meg, békességünk van Istennel a mi Urunk Jézus Krisztus által. Általa szabad utunk van hitben ahhoz a kegyelemhez, amelyben állunk, és dicsekszünk az Isten dicsőségének reménységével” (Róm 5:1-2, ÚRK).

Pál leszögezi, hogy a megigazulás egyedül Jézus Krisztusba vetett hit által történik, vagyis így fogad el Isten, mert kizárólag az Ő igazsága révén állhatunk meg az Úr előtt. Ennek a nagyszerű igazságnak az alapján fejtegeti tovább az apostol ezt a témát. Bemutatja, hogy az üdvösséget mindenképpen hit által, nem pedig cselekedetek által nyerjük, ahogy ez az „igaz” Ábrahám esetében is történt, majd hátralépve a teljes képet nézi, azt, ami kiváltotta a bűnt, a szenvedést és a halált, és aminek a megoldása Krisztusban rejlik, mindabban, amit az emberiségért tett.

Egy ember bukása miatt az egész emberiség kárhoztatás alá került, elidegenedett Istentől és a halál martaléka lett; viszont egy ember – Jézus – győzelme árán az egész világ új elbírálás alá esik Isten előtt. Jézusba vetett hit által az ember megszabadulhat bűnlajstromától és az őt megillető büntetéstől, bocsánatot nyerhet és örök kegyelemben részesülhet. Pál szembeállítja egymással Ádámot és Jézust, és bemutatja, hogyan jött el Krisztus visszafordítani azt, amit Ádám elkövetett. Rámutatott, hogy Ádám bűnének áldozatait hit által megmentheti Jézus, a Megváltó. Mindennek az alapja Krisztus keresztje és helyettesítő halála. Ez az, ami utat nyit minden embernek – zsidóknak éppúgy, mint pogányoknak – a megváltáshoz Jézus által, aki vérével megigazít mindenkit, aki elfogadja.

Ez a téma valóban érdemes arra, hogy tovább fejtegessük, hiszen minden reménységünk ezen nyugszik!


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: