A TÖRVÉNY ÉS A BŰN

Sokszor hallunk olyasmit, hogy az Újszövetség eltörölte a törvényt, és még igéket is idéznek, amelyek állítólag ezt bizonyítják. A kijelentés azonban nem megalapozott, mint ahogyan az efféle teológiai érvelés sem az.

Mit mond Róm 3:20, 1Jn 2:3-6 és 3:4 a törvény és a bűn kapcsolatáról?

Jonathan Swift, az ír származású író néhány évszázaddal ezelőtt így írt: „Ám ha bárki azt mondaná: az iszákosság, csalás, hazugság és lopás szavakat a Parlament határozata törölte az angol nyelvből és a szótárakból, akkor vajon másnap reggel mind úgy ébrednénk fel, hogy mértékletesek, becsületesek, tisztességesek volnánk, mint az igazság szeretői? Helyes volna ez a következtetés” (Jonathan Swift: A Modest Proposal and Other Satires. New York, 1995, Prometheus Books, 205. o.)?

Hasonló érveléssel: ha Isten eltörölte volna a törvényét, akkor vajon miért bűnös vagy helytelen továbbra is hazudni, gyilkolni és lopni? Ha Isten megváltoztatta volna a törvényét, a bűn meghatározását is meg kellett volna változtatnia. Vagy pedig ha eltörölte volna a törvényt, akkor a bűnt is eltörölte volna – és ugyan ki hiszi ezt? (Lásd még Jak 1:14-15; 1Jn 1:7-10!) A törvény mutatja meg, hogy mi számít bűnnek, az evangélium pedig rámutat a bűn gyógymódjára, ami nem más, mint Jézus halála és feltámadása. Ha nincs törvény, nincs bűn, akkor pedig mitől kellene megváltani bennünket? Az evangéliumnak csak a törvénnyel, méghozzá a törvény folyamatos érvényességével együtt van értelme. Gyakran mondanak olyasmit, hogy a kereszt érvénytelenítette a törvényt. Ez elég ironikusan hangzik, mivel éppen a kereszt mutat rá, hogy a törvényt nem lehet sem hatályon kívül helyezni, sem megváltoztatni. Ha Isten nem helyezte hatályon kívül és meg sem változtatta a törvényt, mielőtt Krisztus meghalt a kereszten, akkor miért tenné utána? Ugyan miért nem söpörte félre a törvényt rögtön, miután az ember bűnbe esett? Hiszen azzal megkímélhette volna az emberiséget a törvényszegés jogos büntetésétől. Ebben az esetben Jézusnak sem kellett volna meghalnia. Jézus halála mutatja, hogy ha meg lehetne változtatni vagy el lehetne törölni a törvényt, akkor azt a kereszt előtt, nem pedig utána kellett volna megtenni. Tehát semmi sem bizonyítja jobban a törvény folyamatos érvényességét, mint Jézus halála, ami pontosan azért történt, mert a törvényt lehetetlen megváltoztatni.

Ha Isten törvénye nem tiltaná a házasságtörést, vajon kevesebb fájdalmat, sebet okozna az áldozatainak ez a tett?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: