Luther Márton és a Galáciai levél

A reformáció 500. évfordulója kapcsán a protestáns világ arról emlékezik meg, hogy a Szentlélek vezetésével Luther Márton emberek millióihoz juttatott el olyan meghatározó bibliai igazságokat, amelyeket évszázadokon át babonaság és tradíció takart. Azt is mondhatnánk, hogy egy fél évezreddel ezelőtt a Galáciai levél (és a Római levél) lapjaiból maga a reformáció született meg. Luther Mártont először akkor érintette meg a hit általi megigazulás nagyszerű üzenete, amikor a Galáciai levelet olvasta. Ez a fontos igazság ébresztette fel a protestáns reformációt, aminek a következtében milliók szabadultak fel a teológiai és egyházi tévedések évszázadai után. Luther egészen megváltozott a könyvben olvasottaktól, és attól fogva a világ sem volt már ugyanolyan, mint addig.

Hosszú évszázadokkal Luther kora után a hetednapi adventisták is sokat köszönhetnek a Galáciai levélnek. E könyv tanulmányozása nyomán E. J. Waggoner és A. T. Jones segített az Adventista Egyháznak az 1880-as és ’90-es években újból felfedezni a hit általi megigazulás igazságát.

Mitől lett a Galáciai levél a reformáció gerince? Mivel tudta megérinteni oly sok ember szívét, ahogyan Luther Mártonét is? Ez az irat a Biblia minden más könyvétől eltérő módon közelít számos olyan témához, ami a keresztény lélek számára meghatározó. Pál itt tárgyal olyan témákat, mint a szabadság, a törvény szerepe a megváltásban, a hívő helyzete Krisztusban, a Lélektől vezérelt élet, valamint az az ősrégi kérdés, hogy a bűnös ember miképpen válhat igazzá a szent és igaz Isten előtt. Talán éppen ez a kérdés volt az, ami elindította Luther Mártont az úton, amiről azután soha nem tért le. E kérdések természetesen feltűnnek más könyvekben, mint pl. a Római levélben is, a Galáciai levél mégis más. Nemcsak azért, mert tömörebb, hanem mert témái gazdagságát erőteljesen személyes, szenvedélyes, pásztori hangvétellel írja, aminek még ma is érintenie kell azoknak a szívét, akik nyitottak Isten Lelkének a vezetésére.

Pál levele személyesen szól hozzánk, azonban jobban megérthetjük, ha tisztában vagyunk az eredeti történelmi helyzettel, amelyben a Szentlélek vezetése alatt írt az apostol. Sok kutató úgy véli, hogy a Galáciai levél lehetett a legkorábbi Pál levelei közül. Kr. u. 49-ben írta az apostol, röviddel a híres jeruzsálemi zsinat után (ApCsel 15. fejezet), tehát ez lehet a legrégebbi, ismert keresztény dokumentum. Amint Az apostolok cselekedetei és Pál levele a galatákhoz is világossá teszi, az őskeresztény egyház heves csaták között találta magát az üdvösség kérdését illetően – kiváltképp a pogány hátterű hívők esetében. A judaizálókként ismert zsidó csoport szerint a pogányok számára az egyedül Jézusba vetett hit nem elegendő. Azt hirdették, hogy a pogányoknak előbb körül kell metélkedni és követniük kell a mózesi törvényeket (ApCsel 15:1). Nem meglepő tehát: amikor Galáciában a pogány hátterű hívőkből Pál gyülekezetet alapított, a judaizálók közül többen odautaztak „helyrehozni a dolgokat”.

Pál igen hevesen reagált, amikor a problémának hírét vette. Felismerte: a hit és a cselekedetek általi megváltás hamis evangéliuma azzal fenyeget, hogy aláássa Krisztus művét, ezért az evangélium védelmében szenvedélyes üzenetet írt a galatáknak. A hamis tanítást a legerősebb szavakkal nevezte annak, ami valójában volt: legalizmusnak, tisztán-szimplán törvényeskedésnek.

A negyedévi Bibliatanulmányunk arra hív, hogy kövessük Pál apostol útját, aki kérleli a galáciabelieket: maradjanak hűségesek Jézushoz. Ugyanakkor arra is lehetőséget ad, hogy elgondolkodjunk arról, mi magunk hogyan értjük azokat az igazságokat, amelyek a bibliai evangélium újra felfedezéséhez vezettek, és amelyek ismeretében Luther Márton végleg elszakadt Rómától.

Dr. Carl Cosaert a Walla Walla Egyetem professzora a Washington állambeli College Place-ben. Szakterülete az Újszövetség és az őskeresztény egyház élete.

Clifford R. Goldstein

szerkesztő

Néhány megjegyzés a magyar kiadáshoz

Tanulmányunkban a bibliai idézeteket többnyire a Károli-féle fordításban közöljük. Más idézeteknél zárójelben olvasható a forrás megjelölése. Számos idézet, valamint a bibliai könyvek neve és rövidítése az újonnan revideált Károli bibliafordítás (rövidítve: ÚRK, Budapest, 2012, Veritas Kiadó) szerint szerepel. Szintén gyakran idézünk még a Magyar Bibliatársulat 2014-ben kiadott, revideált új fordításából (rövidítve: RÚF). Ha az idézetben egy, az oldalon már ismertetett műre hivatkozunk, akkor használjuk az i. m. (idézett mű) rövidítést.

Érdemes ellátogatni a Bibliatanulmányok internetes oldalára: www.bibliatanulmanyok.hu. A web-oldal formátuma letisztult és könnyen áttekinthető, egy helyen megtalálunk rajta minden szolgáltatást: az írott tanulmányt, a Tanítói mellékletet, a White-idézeteket, a hanganyagot, valamint a hetenkénti videobeszélgetéseket és a Misszió DVD-t. Az oldal nemcsak számítógépen, hanem táblagépen és okostelefonon is elérhető.

Az érdeklődőket várjuk a Facebook Bibliatanulmányok csoportjában az alábbi címen: https://www.facebook.com/groups/bibliatanulmanyok/.

Az adott heti bibliatanulmánnyal kapcsolatos beszélgetés megtekinthető a PAX Tv adásában már vasárnaponként 16.40 órai kezdettel, valamint a Bibliatanulmányok honlapján, illetve kérhető e-mailben, videoüzenetként.

Továbbra is szeretettel ajánlom a Tanítói mellékletet és a White-idézetek gyűjteményét, mindkettő külön kiadványként is beszerezhető.

Zarkáné Teremy Krisztina

a magyar változat szerkesztője

Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: