A juhok legeltetése

Ebben a negyedévben Péter első és második levelét tanulmányozzuk, tehát annak a szavait olvassuk, aki együtt volt Jézussal földi szolgálata legtöbb fontos pillanatában. Péter az első keresztények egyik kiemelkedő vezetője lett. Ez már önmagában elég ok arra, hogy olvasásra érdemesnek tartsuk a leveleit. Ám az értéküket csak még tovább növeli, hogy nehéz időket élő gyülekezeteknek szólnak, amelyeknek tagjai nemcsak külső üldözéstől szenvedtek, hanem még a soraik között támadt hamis tanítók is veszélyeztették őket.

Péter figyelmeztet, hogy a hamis tanítók többek között igyekeznek kételyt ébreszteni Jézus második adventjével szemben: „Hol van az ő eljövetelének ígérete? Mert amióta az atyák elhunytak, minden azonképpen marad a teremtés kezdetétől fogva” (2Pt 3:4). Ma, csaknem kétezer évvel később jól tudjuk, hogy valóban erre hivatkoznak, nem igaz?

Péter óv a hamis tanítóktól, emellett újból és újból visszatér a gyülekezetek szenvedésének témájához. Kifejti, hogy a hívők tapasztalata tükrözi Jézus szenvedését, „aki a mi bűneinket maga vitte fel testében a fára” (1Pt 2:24), amikor meghalt a kereszten. Jó hír, hogy Jézus halála szabadulást hoz az örök haláltól, amibe a bűn taszítana, sőt, már itt és most is igaz életet élhet, aki bízik benne (1Pt 2:24).

Péter elmondja: Jézus nem csupán meghalt a bűneinkért, de vissza is tér majd a földre, hogy bevezesse Isten ítéletét (2Pt 3:10-12). Kihangsúlyozza, hogy a jövőbeli ítélet gondolatának komolyan hatnia kell a hívők életére. Visszatérésekor Jézus minden bűnt elpusztít, tűz által tisztítja meg a földet (2Pt 3:7), majd pedig a keresztények megkapják örökségüket, amit Isten előkészített nekik a mennyben (1Pt 1:4).

Az apostol különösen gyakorlati módon ecseteli, hogyan is éljenek a hívők. Először is és leginkább szeretniük kell egymást (1Pt 4:8). Gondolatait így foglalja össze: „Végezetre mindnyájan legyetek egyértelműek, rokonérzelműek, atyafiszeretők, irgalmasak, kegyesek” (1Pt 3:8).

Leveleiben nagy buzgalommal hirdeti az egész Biblia központi üzenetét, az evangéliumot. Végtére is, ha valaki megismerhette az Úr üdvözítő kegyelmét, az éppen ő volt. Péter korábban félreérthetetlenül és durván megtagadta az Urat ezekkel a szavakkal: „Nem ismerem ezt az embert” (Mt 26:74). Később azonban Jézus éppen neki mondta, hogy „Legeltesd az én juhaimat” (Jn 21:17)! Az apostol mindkét levele arra példa, hogy pontosan ezt is tette – lelkileg táplálta az Úr nyáját.

Természetesen az ilyen táplálásnak mindenképpen része a Krisztusba vetett hit általi megváltás nagyszerű igazsága, amit Péter munkatársa, Pál apostol is nagy erővel hirdetett. Ez Isten kegyelmének igazsága. Péter nemcsak elméletben tudott erről, nem csupán a tantételt ismerte, hanem saját maga is tapasztalta Isten kegyelmének valóságát és erejét.

Luther Márton így írt Péter írásainak magyarázatában: „Ebből következően Szent Péternek ez a levele az Újtestamentum egyik legnagyszerűbb könyve, igazi, tiszta evangélium. Ugyanis Péter pontosan azt teszi, mint Pál és az evangéliumok írói: levelébe beleveszi a hit igazi tanítását, azt, hogy miként adta Isten nekünk Krisztust, aki elveszi bűneinket és üdvözít” (Péter és Júdás leveleinek magyarázata. Grand Rapids, 1982, Kregel Publications, 2-3. o.).

Jézus azt bízta Péterre, hogy legeltesse a bárányait, akik közé tartozunk mi is – tehát fogyasszuk a lelki táplálékot!

Robert K. McIver Új-Zélandon nőtt fel, de munkásságának nagy része az ausztráliai Avondale College-hez kötődik, ahol bibliaismeretet és régészetet tanít. Több könyvet is írt, köztük ezeket: The Four Faces of Jesus (Jézus négy arca) és Beyond the Da Vinci Code (A Da Vinci kódon túl).

Clifford R. Goldstein

szerkesztő

Néhány megjegyzés a magyar kiadáshoz

Tanulmányunkban a bibliai idézeteket többnyire a Károli-féle fordításban közöljük. Más idézeteknél zárójelben olvasható a forrás megjelölése. Számos idézet, valamint a bibliai könyvek neve és rövidítése az újonnan revideált Károli bibliafordítás (rövidítve: ÚRK, Budapest, 2012, Veritas Kiadó) szerint szerepel. Szintén gyakran idézünk még a Magyar Bibliatársulat 2014-ben kiadott, revideált új fordításából (rövidítve: RÚF). Ha az idézetben egy, az oldalon már ismertetett műre hivatkozunk, akkor használjuk az i. m. (idézett mű) rövidítést.

Érdemes ellátogatni a Bibliatanulmányok internetes oldalára: www.bibliatanulmanyok.hu. A web-oldal formátuma letisztult és könnyen áttekinthető, egy helyen megtalálunk rajta minden szolgáltatást: az írott tanulmányt, a Tanítói mellékletet, a White idézeteket, a hanganyagot, valamint a hetenkénti videobeszélgetéseket és a Misszió DVD-t. Az oldal nemcsak számítógépen, hanem táblagépen és okostelefonon is elérhető.

Az érdeklődőket várjuk a Facebook Bibliatanulmányok csoportjában az alábbi címen: https://www.facebook.com/groups/bibliatanulmanyok/.

Az adott heti bibliatanulmánnyal kapcsolatos beszélgetés megtekinthető a PAX Tv adásában már vasárnaponként 16.40 órai kezdettel, valamint a Bibliatanulmányok honlapján, illetve kérhető e-mailben, videoüzenetként.

Továbbra is szeretettel ajánlom a Tanítói mellékletet és a White idézetek gyűjteményét, mindkettő külön kiadványként is beszerezhető.

Zarkáné Teremy Krisztina

a magyar változat szerkesztője

Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: