Örök kérdés

Az általános propagandával ellentétben nagyon is logikus és racionális okok miatt hisznek a keresztények Istenben. Noha többen „a legkiválóbb és legragyogóbb” elmék közül bizonygatják, hogy a „természetes kiválasztódás” és a „véletlenszerű mutáció” evolúciós elvei magyarázatot adhatnak az élet bonyolultságára, csodájára és szépségére, sokan ezt nem tudják elfogadni, méghozzá logikus érvek miatt nem. A legújabb „tudományos” kijelentések dacára, miszerint a világegyetem a „semmiből” állt elő, az emberek többsége mégis logikusan inkább kielégítő magyarázatnak tartja a teremtésre az örök Isten létezését, mint azt, hogy világunk a „semmiből” lett.

Még ha a logika és az ésszerűség határozottan a mi oldalunkon áll is, továbbra is ott a rossz állandóan jelenlévő problémája, és ebből fakad az örök kérdés: Ha létezik Isten, és ha Ő olyan jó, szeretetteljes, hatalmas, miért van mégis annyi szenvedés?

Éppen ezért tanulmányozzuk ebben a negyedévben Jób könyvét. Milyen érdekes, hogy pontosan az örök kérdést latolgató Jób könyve a Biblia egyik legelőször lejegyzett irata! Isten már a kezdeti időkben adott nekünk néhány választ a lehető legnehezebb kérdésre. Néhány választ adott, de nem mondott el mindent. Valószínűleg a Biblia egyetlen könyve nem adhatna mindenre feleletet, de még a Szentírás egésze sem. Jób viszont félrehúzza a függönyt, és feltárja az olvasó előtt az észlelésünkön túli valóság létét, azt, amit még a tudományos eszközök segítségével sem mérhetünk fel. Egy olyan világba visz, amely bizonyos szempontból igen távol esik a miénktől, más szempontból viszont hihetetlenül közel van. Jób könyve bemutatja, amire a Biblia többi része is utal: a természetes és a természetfeletti világ elválaszthatatlanul összekapcsolódik egymással. Korszakokkal később Pál megfogalmazta azt az elvet és figyelmeztetést, amit Jób drámája is bemutat: „Mert nem vér és test ellen van nékünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, az élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság lelkei ellen, melyek a magasságban vannak” (Ef 6:12).

Jób könyve leginkább egyetlen emberről szól, mégis mintha mindannyiunk története lenne, hiszen a mi szenvedésünk is gyakran értelmetlennek tűnik. Sőt, még a Jóbhoz érkező négy férfi történetében is a mi helyzetünk tükröződik, mert vajon melyikünk ne próbálta volna valahogy értelmezni mások szenvedését?

Viszont elsiklanánk Jób könyvének egy meghatározó kérdése felett, ha csak arra összpontosítanánk, hogy a szenvedő ember megkísérli megérteni az emberi szenvedést. A történet egy bizonyos összefüggésben jelenik meg – és ez nem más, mint a Krisztus és Sátán közötti küzdelem. A könyv ezt a harcot a lehető legvalóságosabb módon mutatja be, mert ez ténylegesen a lehető legvalóságosabb csata, ami a mennyben kezdődött, most pedig itt bontakozik ki – minden ember szívében, elméjében és testében.

A negyedévben a tanulmányunk Jób történetére tekint, egyrészt közelről, az elbeszélés drámai cselekményére, másrészt távolabbról is, ugyanis nemcsak azt tudjuk meg, hogyan fejeződik be a könyv, hanem meglátjuk a hatalmasabb hátteret is, amelyen az események kibontakoznak. Mivel az olvasó nemcsak Jób könyvét ismeri, hanem a Biblia egészét is, az egyik fő szempont, hogy igyekszünk az egészet összehozni. Amennyire csak lehetséges, megpróbáljuk nemcsak azt megérteni, hogy miért kell gonosz világban élnünk, hanem legfőképpen azt, hogyan kell élnünk benne.

Természetesen Jób könyvének tanulmányozása után is megmarad az örök kérdés, még ha a Biblia egészének összefüggésében vizsgáljuk is. Ezzel együtt az örök kérdést illetően ezt az ígéretet kapjuk: Jézus Krisztus, „Akiben van a mi váltságunk az Ő vére által” (Ef 1:7) – Ő az, aki által megkapunk minden választ!

Clifford Goldstein a Bibliatanulmányok főszerkesztője. 1984 óta dolgozik a Hetednapi Adventista Egyház Generál Konferenciájánál.

Clifford R. Goldstein

szerkesztő

Néhány megjegyzés a magyar kiadáshoz

Tanulmányunkban a bibliai idézeteket többnyire a Károli-féle fordításban közöljük. Más idézeteknél zárójelben olvasható a forrás megjelölése. Számos idézet, valamint a bibliai könyvek neve és rövidítése az újonnan revideált Károli bibliafordítás (rövidítve: ÚRK, Budapest, 2012, Veritas Kiadó) szerint szerepel. Szintén gyakran idézünk még a Magyar Bibliatársulat 2014-ben kiadott, revideált új fordításából (rövidítve: RÚF). Ha az idézetben egy, az oldalon már ismertetett műre hivatkozunk, akkor használjuk az i. m. (idézett mű) rövidítést.

Megújul a Bibliatanulmányok internetes oldala: www.bibliatanulmanyok.hu. A weboldal formátuma letisztult és könnyen áttekinthető, egy helyen megtalálunk rajta minden szolgáltatást: az írott tanulmányt, a Tanítói mellékletet, a White idézeteket, a hanganyagot, valamint a hetenkénti videobeszélgetéseket. Az oldal nemcsak számítógépen, hanem táblagépen és okostelefonon is elérhető.

Az érdeklődőket várjuk a Facebook Bibliatanulmányok csoportjában az alábbi címen: https://www.facebook.com/groups/bibliatanulmanyok/.

Az adott heti bibliatanulmánnyal kapcsolatos beszélgetés megtekinthető a PAX Tv adásában már vasárnaponként 16.40-től, illetve kérhető e-mailben, videoüzenetként a Bibliatanulmányok honlapján.

Továbbra is szeretettel ajánlom a Tanítói mellékletet, ami külön kiadványként is beszerezhető.

Zarkáné Teremy Krisztina

a magyar változat szerkesztője

Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: