Jób könyve

Goldstein, Clifford

Tartalom

Örök kérdés
I. A történet vége
A történet vége
ÉS BOLDOGAN ÉLTEK…
SZOMORÚ VÉG
A (RÉSZLEGES) HELYREÁLLÍTÁS
ISTEN ÖRÖK ORSZÁGA
A FELTÁMADÁS ÉS AZ ÉLET
TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
ISTEN VEZETI GYERMEKEI ÉLETÉT
II. A nagy küzdelem
A nagy küzdelem
FÖLDI MENNYORSZÁG
KOZMIKUS KÜZDELEM
HARC A FÖLDÖN
JÓB MIKROKOZMOSZA
VÁLASZOK A KERESZT TÖVÉNÉL
TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
GERZSENYI SÁNDOR: HARMÓNIA
III. „Avagy ok nélkül féli Jób az Istent?”
„Avagy ok nélkül féli Jób az Istent?”
JÓB, ISTEN SZOLGÁJA
„BŐRT A BŐRÉRT”: A HARC FOLYTATÓDIK
„ÁLDOTT LEGYEN AZ ÚR NEVE!”
JÓB FELESÉGE
SÍRIG TARTÓ ENGEDELMESSÉG
TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
BALOG MIKLÓS: EGY HITETLENHEZ
IV. Isten és az emberi szenvedés
Isten és az emberi szenvedés
ISTEN A TERMÉSZETBEN
SEMMI SINCS MAGÁTÓL
AZ EGYIK LEGKORÁBBI KÖNYV
A DILEMMA
TEODÍCEA, VAGYIS ISTEN IGAZOLÁSÁNAK KÉRDÉSE
TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
GERZSENYI SÁNDOR: CSENDES SZABADÍTÓ
V. Átkozd meg a napot!
Átkozd meg a napot!
„VESSZEN EL AZ A NAP”
MEGPIHENNI A SÍRBAN
MÁSOK FÁJDALMA
A TAKÁCS SZÖVŐSZÉKE
MICSODA AZ EMBER?
TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
GERZSENYI SÁNDOR: KÜLDETÉS
VI. Indokolatlan átok?
Indokolatlan átok?
NAGY KÉRDÉSEK
MIKOR VESZETT EL AZ ÁRTATLAN?
AZ EMBER ÉS ALKOTÓJA
A BALGASÁG GYÖKERET VER
ELHAMARKODOTT ÍTÉLET
TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
TÚRMEZEI ERZSÉBET: HISZEK A SZERETETBEN
VII. Megtorló büntetés
Megtorló büntetés
MÉG TÖBB VÁDASKODÁS
KEVESEBB, MINT AMIT GONOSZSÁGODÉRT ÉRDEMELNÉL
ISTENI BÜNTETÉS
HA AZ ÚR ÚJ DOLGOT CSELEKSZIK
A MÁSODIK HALÁL
TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
PÁSKULYNÉ KOVÁCS ERZSÉBET: MIÉRT, MIÉRT?
VIII. Ártatlan vér
Ártatlan vér
JÓB TILTAKOZÁSA
ÁRTATLAN VÉR?
MEG NEM ÉRDEMELT SORS
„ELÉG MINDEN NAPNAK…”
A NEM LÁTHATÓ DOLGOK
TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
PÁSKULYNÉ KOVÁCS ERZSÉBET: EGY PILLANAT VOLT
IX. Burkolt célzás a reménységre
Burkolt célzás a reménységre
HAZUGSÁG MESTEREI
„ÍMÉ, MEGÖL ENGEM”
A REMÉNYSÉG SEJTETÉSE
A VILÁG KEZDETE ELŐTTI REMÉNYSÉG
A REMÉNYSÉG KÉPEI
TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
PÁSKULYNÉ KOVÁCS ERZSÉBET: SZÉP PILLANATOK
X. Elihú haragja
Elihú haragja
SZÁNALMAS VIGASZTALÓK
ELIHÚ BELÉPÉSE
ELIHÚ ISTEN VÉDELMÉRE KEL
A GONOSZSÁG ABSZURD VOLTA
HITPRÓBA
TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
REMÉNYIK SÁNDOR: A TE AKARATOD…
XI. A forgószélből megszólaló Úr
A forgószélből megszólaló Úr
A FORGÓSZÉLBŐL
ISTEN KÉRDEZ
AZ ÚR A TEREMTŐ
BÖLCSEK BÖLCSESSÉGE
BŰNBÁNAT PORBAN ÉS HAMUBAN
TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
BALOG MIKLÓS: MÉRLEG
XII. Jób Megváltója
Jób Megváltója
„AZ ÉN MEGVÁLTÓM ÉL”
AZ EMBER FIA
KRISZTUS HALÁLA
AZ EMBER FIÁNAK SZENVEDÉSEI
SÁTÁN LELEPLEZŐDIK
TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
VERES GYULA: ÜDVÖSSÉG FORRÁSA
XIII. Jób jelleme
Jób jelleme
EGY EMBER ÚZ FÖLDJÉN
„LÁBAIMAT ÉDES TEJBEN MOSTAM”
A SZÍV ÉS A SZEM
A SZIKLÁRA ÉPÍTETT HÁZ
ISTEN HATALMAS BÖLCSESSÉGE
TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
PÁSKULYNÉ KOVÁCS ERZSÉBET: TUDNÁL-E JÓB LENNI?
XIV. Tanulságok Jób könyvéből
Tanulságok Jób könyvéből
HITBŐL, NEM LÁTÁSBÓL
A GONOSZ
AKINEK ILYEN BARÁTAI VANNAK…
NEM CSAK TÖVIS ÉS BOGÁNCS
JÉZUS ÉS JÓB
TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
A SZERETET SOK SEBET BEGYÓGYÍT
2016. 4. negyedév

Jób könyve

Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: