Az egész evangélium

Egy lelkész a gyülekezet előtt felemelte elnyűtt, szakadozott Bibliáját. Még a teológián néhány csoporttársával együtt az egész könyvet átnézték, minden szakaszt aláhúztak az igazsággal, szegénységgel, gazdagsággal és elnyomással kapcsolatban. Majd ollóval kivágták az összes verset, ami ezeket a témákat érintette. A végére a Bibliának már csak foszlányai maradtak. Az egész Szentírásban olyannyira központi e kérdések szerepe, hogy igen sok hiányozna, ha mindet eltávolítanák. A megnyirbált Biblia ékes példája annak, hogy melyek is azok a dolgok, amelyekre Isten odafigyel.

Mit mond ez a történet nekünk? Igazán sokat! A felmérések szerint a hetednapi adventistáknak nagyjából 30%-a kapcsolódik be a gyülekezeten kívül, a környezetében a szükségletek orvoslásába. Mi a helyzet a fennmaradó 70%-kal? Jézus arra hívja egész végidei egyházát, hogy hirdessük és éljük is meg az egész „örökkévaló evangéliumot” (Jel 14:6).

Tehát mi az egész evangélium? Jézus missziója és szolgálata Lk 4:16-21 szakaszában úgy mutatja be az egész evangéliumot, mint ami több a hit általi üdvösség igazságának prédikálásánál, még ha az alapvetően meg is határozza minden tevékenységünket. Jézus bemutatja, hogy az evangélium hirdetése a szegények, éhezők, betegek, megtört szívűek, elnyomottak, kivetettek és foglyok iránt tanúsított szeretet és könyörület gyakorlati kifejezését is jelenti. A bibliai igazságtételről és az ördög munkáinak lerontásáról szól, legalábbis amilyen mértékig jelenleg meg tudjuk ezt tenni, miközben előretekintünk Jézus végső diadalára, amit az idők végén arat a gonosz felett.

Ebben a negyedévben „az örökkévaló evangéliumnak” ezt az átfogó, teljes körű (holisztikus) megközelítését fogjuk körüljárni, és megvizsgáljuk, mi a gyülekezetek szerepe abban, hogy képesek legyenek hatni a környezetükre az evangéliummal. Meghatározzuk, hogy mi az „egyház”: olyan emberek közössége, akik nem önmagukért léteznek, hanem elhívást kaptak az örökkévaló evangélium megélésére és hirdetésére úgy, mint ahogy az Jézus szolgálatában mutatkozott meg. Ez azt jelenti, hogy nemcsak prédikáljuk az evangéliumot, hanem az életünkben is gyakoroljuk – a környezetünkben élőknek szolgálva.

A helyi gyülekezet hogyan szolgálja szervezetként a szükségben lévőket? A gyülekezet minden osztálya (pl. az egészségügyi, családi, ifjúsági, szombatiskolai és a diakónia) azért van, hogy együttműködve álljanak a környezetben élők és a tagok szolgálatára. Az Adventista Közösségi Szolgálat egységei és központjai a gyülekezetekből kiindulva végzik munkájukat, hogy bemutassák az evangéliumot és utat készítsenek az evangélium hirdetése számára. A világ különböző pontjain az Adventista Közösségi Szolgálatot nevezik pl. Tábeának, Adventista Férfiak Csoportjának stb. A Hetednapi Adventista Egyház humanitárius szervezete, az ADRA nem kormányzathoz, politikához kötődő nemzetközi szervezet státuszban működik, ugyan nem a helyi gyülekezetekből kiindulva, viszont szintén fontos a szerepe a szükségben lévőkkel való kapcsolatfelvételben.

Hogyan fejezzük ki, hogy mennyire értékeljük, amit Isten tett értünk Krisztusban? Egy testvérünk a következőképpen öntötte szavakba gondolatait:

Az utcán láttam egy kislányt,

Vékony ruhában fázott, reszketett,

Jó ebédre reménye sem lehetett.

Haraggal ostromoltam Istent:

„Miért engedted ezt meg?

Miért nem teszel ellene?”

Isten egy ideig hallgatott,

Majd aznap éjjel így válaszolt:

„Hogyne tettem volna?

Megteremtettelek téged”

(Dwight Nelson: Pursuing the Passion of Jesus. Nampa, Idaho, 2005,

Pacific Press Publishing Association, 78. o.).

A Bibliatanulmány megírása idején Gaspar Colón a Washingtoni Adventista Egyetem Vallástudományi Tanszékének vezetője volt. May-Ellen Colón a Generál Konferencia Szombatiskolai és Misszió Osztályának helyettes vezetője, valamint a Nemzetközi Adventista Közösségi Szolgálat vezetője. Kilenc évig misszionáriusként szolgáltak Afrikában és az egykori Szovjetunióban. Két felnőtt gyermekük és két unokájuk van.

Clifford R. Goldstein

szerkesztő

Néhány megjegyzés a magyar kiadáshoz

Tanulmányunkban a bibliai idézeteket többnyire a Károli-féle fordításban közöljük. Más idézeteknél zárójelben olvasható a forrás megjelölése. Számos idézet, valamint a bibliai könyvek neve és rövidítése az újonnan revideált Károli bibliafordítás (rövidítve: ÚRK, Budapest, 2012, Veritas Kiadó) szerint szerepel. Szintén gyakran idézünk még a Magyar Bibliatársulat 2014-ben kiadott, revideált új fordításából (rövidítve: RÚF). Ha az idézetben egy, az oldalon már ismertetett műre hivatkozunk, akkor használjuk az i. m. (idézett mű) rövidítést.

Megújul a Bibliatanulmányok internetes oldala: www.bibliatanulmanyok.hu. A weboldal formátuma letisztult és könnyen áttekinthető, egy helyen megtalálunk rajta minden szolgáltatást: az írott tanulmányt, a Tanítói mellékletet, a White idézeteket, a hanganyagot, valamint a hetenkénti videobeszélgetéseket. Az oldal nemcsak számítógépen, hanem táblagépen és okostelefonon is elérhető.

Az érdeklődőket várjuk a Facebook Bibliatanulmányok csoportjában az alábbi címen: https://www.facebook.com/groups/bibliatanulmanyok/.

Az adott heti bibliatanulmánnyal kapcsolatos beszélgetés megtekinthető a PAX Tv adásában már vasárnaponként 16.40-től, illetve kérhető e-mailben, videoüzenetként a Bibliatanulmányok honlapján.

Továbbra is szeretettel ajánlom a Tanítói mellékletet, ami külön kiadványként is beszerezhető.

Zarkáné Teremy Krisztina

a magyar változat szerkesztője

Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: