A gyülekezet és a környezete

May-Ellen M. Colón, Gaspar F. Colón

Tartalom

Az egész evangélium
I. Teljes helyreállítás
Teljes helyreállítás
ISTEN KÉPE
A BŰNESET ÉS AZ UTÓHATÁSAI
ELLENSÉGESKEDÉS ÉS ENGESZTELÉS
HELYREÁLLÍTÁS JÉZUSBAN
AZ EGYHÁZ HELYREÁLLÍTÓ SZEREPE
TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
REMÉNY ÉS BÁTORSÁG
II. Az uralom visszaállítása
Az uralom visszaállítása
URALOMRA TEREMTVE
AZ URALOM MINT KIVÁLTSÁG
KORLÁTOK
A FÖLD GONDOZÁSA
AZ „URALOM” HELYREÁLLÍTÁSA
TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
KIS SZABÓ JUDIT: ÁDÁMOK ÉS ÉVÁK
III. Igazság és kegyelem az Ószövetségben, 1. rész
Igazság és kegyelem az Ószövetségben, 1. rész
KEGYELEM ÉS IGAZSÁG: ISTEN NÉPÉNEK ISMERTETŐJEGYEI
EGYETEMES ÉRTÉKŰ ELVEK
PRÓFÉTAI SZÓ, 1. rész
PRÓFÉTAI SZÓ, 2. rész
ERŐ A JÓRA
TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
FEJSZÉS ANDRÁS: ELVESZTETTEM…
IV. Igazság és kegyelem az Ószövetségben, 2. rész
Igazság és kegyelem az Ószövetségben, 2. rész
KRISZTUSBAN ÉLNI
FOLYÓVÍZ
A GYÜLEKEZET MINT ÉLETFORRÁS
JUBILEUMI ÍGÉRETEK
A GYÜLEKEZET: VÁLTOZÁST SEGÍTŐ ERŐ
TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
PÁSKULYNÉ KOVÁCS ERZSÉBET: AHOGY AKARTAD
V. Jézus szavai a környezetben végzett munkáról
Jézus szavai a környezetben végzett munkáról
JÉZUS KÜLDETÉSNYILATKOZATA
A FELEBARÁT SZERETETE
A TELJES RECEPT
A FÖLDMŰVELÉS PÉLDÁJA
GYÜLEKEZETALAPÍTÁS
TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
KIS SZABÓ JUDIT: CSAKIS JOBB FELEDRŐL
VI. Jézus az emberek között élt
Jézus az emberek között élt
EGYEDÜL KRISZTUS MÓDSZERE
ELVESZETT ÉS MEGTALÁLTATOTT
BŰNÖSÖKKEL ESZIK
AZ EMBEREK KÖZÖTT FORGOLÓDNI – BÖLCSEN
„ELFERDÜLT ÉS ELVETEMEDETT NEMZEDÉKBEN”
TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
KIS SZABÓ JUDIT: VAN, HOGY
VII. Jézus az emberek javát szolgálta
Jézus az emberek javát szolgálta
JÓNÁS NINIVÉBEN
A „MÉGIS” ELV
„A SZERETET SOHA EL NEM FOGY”
A MÁSODIK ÉRINTÉS
A MÁSOKRA ÖSSZPONTOSÍTÓ GYÜLEKEZET
TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
PÁSKULYNÉ KOVÁCS ERZSÉBET: GYÓGYÍTSD MEG SZEMEIM!
VIII. Jézus együttérzést tanúsított
Jézus együttérzést tanúsított
MEGHALLJA A FÁJDALMAS KIÁLTÁST
KÖNYÖRÜLŐ MEGVÁLTÓNK
MÁSOK CIPŐJÉBE BÚJNI
JÉZUS SÍRT
MÁS VIGASZTALÓ
TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
REMÉNYIK SÁNDOR: BIBLIAÓRA
IX. Szolgálatával Jézus azt adta, amire szükség volt
Szolgálatával Jézus azt adta, amire szükség volt
FELTARTÓZTATÁS A SZOLGÁLAT VÉGZÉSE KÖZBEN
HOGYAN SEGÍTHETEK NEKED?
MÉLYEBB SZÜKSÉGLETEK
DORKÁSZ JOPPÉBAN
A CSELEKVŐ GYÜLEKEZET
TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
SZEGEDI KOVÁCS GYÖRGY: KEGYELMI ÁLLAPOT
X. Jézus elnyerte az emberek bizalmát
Jézus elnyerte az emberek bizalmát
A BIZALOM ELNYERÉSE
KÉNYES EGYENSÚLY
TÁRSADALMI TŐKE
A TÁRSADALMI TŐKE ÉRTÉKE
MEGNYERNI AZ EMBEREK SZERETETÉT
TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
KIS SZABÓ JUDIT: BŰN GRAVITÁCIÓJÁBÓL
XI. „Kövess engem!” – biztatott Jézus
„Kövess engem!” – biztatott Jézus
ISMERIK A HANGJÁT
KERESNÜNK KELL!
A HÍD
A HÍVÁS
„KERESSETEK ÉS TALÁLTOK”
TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
KIS SZABÓ JUDIT: AZONOS FREKVENCIÁN
XII. Városi misszió a végidőben
Városi misszió a végidőben
A VÁROSOK JELLEGZETESSÉGEI
AHOL SOK A FÁJDALOM
VETÉS ÉS ARATÁS A VÁROSOKBAN
TÖREKEDJÜNK A SZEMÉLYESSÉGRE!
KAPCSOLATFELVÉTEL A VÁROSOKBAN
TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
PÁSKULYNÉ KOVÁCS ERZSÉBET: BOLDOG EMBER
XIII. Hogyan várakozzunk?
Hogyan várakozzunk?
MIKÖZBEN JÉZUST VÁRJUK
ÉBREDÉS ÉS REFORMÁCIÓ A VÁRAKOZÁS KÖZBEN
AZ EGYHÁZ MISSZIÓJA A VÁRAKOZÁS KÖZBEN
KÉSZÜLNI A VÉGSŐ ARATÁSRA A VÁRAKOZÁS KÖZBEN
AMIKOR A VÁRAKOZÁSNAK VÉGE LESZ
TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
A KORAI ÉS KÉSŐI ESŐ
2016. 3. negyedév

A gyülekezet és a környezete

Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: