Lázadás és megváltás

Valahogy, és pontosan nem is értjük, miért, de a bűn felütötte a fejét Isten tökéletes, teremtett világában. Ez lett a kiindulópontja annak, amit nagy küzdelemként ismerünk. Azt azonban igencsak jól tudjuk, hogy emberként e küzdelem sűrűjében találjuk magunkat. Olyan harc ez, ami elől egyikünk sem menekülhet el.

Pedig Isten akarata szerint ennek nem kellett volna így lennie. A teremtett világ „igen jó” volt, Isten meg is áldotta. Noha maga az Úr volt a tökéletes, teremtett világ Fenntartója, Ádámra és Évára bízta a felelősséget, hogy gondozzák, amit nekik készített. A nagy küzdelem akkor ért a földre, amikor hízelgő és megtévesztő szavaival Sátán becsapta Ádámot és Évát, Istentől maga felé térítve a hűségüket. Viszont ha hűek maradnak ahhoz, amit Isten mondott nekik, ha egyszerű parancsainak engedelmeskednek, soha nem lett volna olyan a világ, amilyennek most ismerjük – minden nyomorúságával, megpróbáltatásával és szenvedésével.

„Sátán minden korban igyekezett Isten jellemét hamis színben feltüntetni, és az emberekben hamis fogalmakat kelteni róla, hogy ne szeressék a Teremtőt, hanem gyűlöljék és féljenek tőle; hogy törvényét félretegyék, és azt gondolják, hogy mentesek követelményeitől. Sátánnak ez a törekvése, és az, hogy üldözze azokat, akik csalásának ellent mertek állni, a pátriárkák, a próféták és az apostolok, a mártírok és a reformátorok történelmében egyaránt nyomon követhető” (Ellen G. White: A nagy küzdelem. Budapest, 2013, Advent Kiadó, 13. o.).

E tragédiára válaszként Isten, aki mindent előre látott, már „a világ teremtése előtt” (Ef 1:4) működésbe léptette tervét a megmentésre. Ez a megváltási terv. A megváltás előképeként szolgál Mózes első könyve 15. fejezetének leírása arról, amikor Isten Ábrahámmal találkozott és átment az áldozat húsdarabjai között. Az ókori szertartás ígéret volt Ábrahám számára – és így nekünk is – arra nézve, hogy Isten személyesen ad megoldást a bűn okozta problémára. Igen, Isten megfogadta, hogy vállalja a teljes felelősséget minden emberi lázadásért, és elszenvedi a következményeket az általunk elkövetett összes gonoszságért. Csak így állítható helyre a kapcsolata az emberiséggel, mint ahogy az emberek egymás közti és a teremtett világ többi részével való kapcsolata is. E mindenen átívelő összefüggésben mutatkozik meg Sátán csillapíthatatlan vágya, hogy eltorzítsa a teremtést és kiirtsa Isten népét. Az ördög stratégiáiról lerántja a leplet a Biblia, amelyben a jó és a rossz megmutatkozik testvérek között, családokon belül és ostrom alá vett népek soraiban. Látható elnyomás, éhínség, rabszolgaság és fogság idején, a kétségbeesett erőfeszítésekben, amelyekkel a katasztrófa után az újjáépítést végezték, a kétfelé sántikálásban és a bálványimádás gyakorlatainak bűvöletében. Az egész Szentírásban megfigyelhető, hogy Isten folyamatosan győzelmet arat Sátán szándékai felett. Amikor Jézus eljött mint Immanuel, „velünk az Isten”, visszaszerezte az Ádámtól és Évától elorzott területet. Jézus győzött ott, ahol Ádám elbukott. Szolgálata során bemutatta, hogy hatalommal bír a teremtett világ és a gonoszság erői felett is. Közvetlenül a mennybe való visszatérése előtt újból megbízta követőit, majd pünkösdkor erőt is adott nekik ahhoz, hogy terjesszék Isten országának határait. Jézus a kereszten aratta a döntő győzelmet. Mindig is az volt a kérdés, hogy melyik oldal iránt tanúsítunk hűséget: a győztes vagy a vesztes oldal iránt? A választásnak ugyan könnyűnek és nyilvánvalónak kellene lennie, ám mivel a küzdelem még mindig dúl, a megtévesztés mindenütt, folyamatosan hat, tovább tart a szívünkért és a gondolatainkért vívott harc. Reméljük és imádkozunk is azért, hogy ez a negyedévi tanulmány leleplez számos csalást, és segít nemcsak Krisztust választani, de meg is maradni mellette, hiszen Ő megígérte: „aki mindvégig állhatatos marad, az üdvözül” (Mt 24:13, ÚRK).

David Tasker a Csendes-óceáni Divízió elnökségi tagja, az ószövetségi tudományok doktora. Szülőföldjén, Új-Zélandon lelkészként, a Salamon-szigeteken pedig a misszióterület elnökeként szolgált. Pápua Új-Guineán a Csendes-óceáni Adventista Egyetemen, valamint a Fülöp-szigeteken a Nemzetközi Adventista Felsőoktatási Intézetben bibliaismereti tárgyakat tanított. Felesége Carol, két felnőtt fiuk (Nathan és Stephen) és három unokájuk van.

Clifford R. Goldstein

szerkesztő

Néhány megjegyzés a magyar kiadáshoz

Tanulmányunkban a bibliai idézeteket többnyire a Károli-féle fordításban közöljük. Más idézeteknél zárójelben olvasható a forrás megjelölése. Számos idézet, valamint a bibliai könyvek neve és rövidítése az újonnan revideált Károli bibliafordítás (rövidítve: ÚRK, Budapest, 2012, Veritas Kiadó) szerint szerepel. Szintén gyakran idézünk még a Magyar Bibliatársulat 2014-ben kiadott, revideált új fordításából (rövidítve: RÚF). Ha az idézetben egy, az oldalon már ismertetett műre hivatkozunk, akkor használjuk az i. m. (idézett mű) rövidítést.

Megújul a Bibliatanulmányok internetes oldala: www.bibliatanulmanyok.hu. A weboldal formátuma letisztult és könnyen áttekinthető, egy helyen megtalálunk rajta minden szolgáltatást: az írott tanulmányt, a Tanítói mellékletet, a White idézeteket, a hanganyagot (aminek előkészítéséért köszönettel tartozunk Bátori Sándornak és mindazoknak, akik közreműködnek a felvételekben) és a hetenkénti videobeszélgetéseket. Az oldal nemcsak számítógépen, hanem táblagépen és okostelefonon is elérhető.

Az érdeklődőket várjuk a Facebook Bibliatanulmányok csoportjában az alábbi címen: https://www.facebook.com/groups/bibliatanulmanyok/.

Az adott heti bibliatanulmánnyal kapcsolatos beszélgetés megtekinthető a PAX Tv adásában péntekenként 17.20-kor, illetve kérhető e-mailben, videoüzenetként a Bibliatanulmányok honlapján. Továbbra is szeretettel ajánlom a Tanítói mellékletet, ami külön kiadványként beszerezhető.

Zarkáné Teremy Krisztina

a magyar változat szerkesztője

Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: