Mi-yittan

Mint a legtöbb nyelvben, a bibliai héberben is számtalan olyan szó és kifejezés van, amelyek a szó szerinti értelmen túl valami mást jelentenek. Erre egy példa a mi-yittan, ami két héber szó kapcsolata. A mi („Ki?” kérdőszó) és a yittan („fog adni”) szavakból tevődik össze. Ez együtt annyit tesz, hogy „Ki fog adni?”

A héber Bibliában ez a szókapcsolat vágyat vagy óhajt fejez ki; azt, amit az ember nagyon akar. Például így siránkozott Izrael népe, miután Egyiptomból megszabadulva szembesült a pusztai élet nehézségeivel: „Bárcsak meghaltunk volna az ÚR kezétől Egyiptomban” (2Móz 16:3, RÚF). Itt az a mi-yittan fordítása, hogy „bárcsak”. Zsolt 14:7 versében Dávid így szól: „Vajha eljőne Sionból Izráelnek a szabadítás!” Ebben a versben is az áll a héberben, hogy mi-yittan. Amikor Jób felkiált Jób 6:8 versében: „Oh, ha az én kérésem teljesülne”, a héber eredetiben az „oh” megfelelője a mi-yittan.

A kifejezés előfordul még 5Móz 5:29 versében is. Isten gondviselésének történelmére visszatekintve Mózes emlékezteti Izrael népét, hogy arra kérték, szóljon az érdekükben az Úrhoz, különben elvesznek. Mózes szerint az Úrnak tetszett a kérésük, ezért ezt mondta: „Bárcsak ilyen maradna a szívük, hogy félnének engem, és megtartanák minden parancsolatomat minden időben” (ÚRK). Itt szintén „bárcsak” a mi-yittan fordítása.

Felfoghatatlan! Ő az Úr, a Teremtő Isten, aki megalkotta a világűrt, az időt és az anyagot, akinek a szavára állt elő az egész világmindenség, aki az élet leheletét lehelte Ádámba, és mégis olyan kifejezést mond, ami általában az emberi gyengeséghez és korlátokhoz köthető!

Mi többet mondhatnánk még a szabad akarat valóságáról!? Ennyit arról, hogy milyen korlátok között cselekedhet Isten a nagy küzdelem során! A mi-yittan mutat rá, hogy Isten valóban nem tiporja le senkinek a szabad akaratát (mert abban a pillanatban, amikor megtenné, többé már nem lenne szabad).

Az Ószövetség könyvei közül talán éppen az ebben a negyedévben tanulmányozott Jeremiás próféta könyve mutatja be a leginkább, mennyire vágyódik Isten arra, hogy az emberek engedelmeskedjenek neki, miközben az ő hajlamaik ezzel ellentétesek. Az ókori Közel-Kelet óriási geopolitikai változásainak hátterén Jeremiás könyve részletes elbeszélést ad a próféta szolgálatáról és üzenetéről, aki szenvedélyesen és hűséggel hirdette Isten üzenetét a népnek – noha ők többnyire hallani sem akarták.

A könyv a próféta elhívásától kezdődően végigvezet a bibliai történelem évtizedein. Mindeközben az Úr felhasználta a fiatal (majd idős) férfit azoknak az alapvető igazságoknak a közvetítésére, amelyek kezdettől fogva a bibliai üzenet alapját képezték. Az iratban kimondott lelki igazságok közül talán éppen e szavak ragadják meg a legjobban annak a lényegét, amit az Úr vár népétől: „Ezt mondja az Úr: Ne dicsekedjék a bölcs az ő bölcsességével, az erős se dicsekedjék az erejével, a gazdag se dicsekedjék gazdagságával; hanem azzal dicsekedjék, aki dicsekedik, hogy értelmes és ismer engem, hogy én vagyok az Úr, aki kegyelmet, ítéletet és igazságot gyakorolok e földön; mert ezekben telik kedvem, azt mondja az Úr” (Jer 9:23-24).

Jeremiás könyvét olvasni olyan, mint útra indulni, lelki útra, ami ide-oda visz az emberi nyomorúság legmélye és az Úr nagyságának, fenséges voltának magasságai között. Az Úr a magasból kiált mindannyiunk után, még ha bele is süllyedtünk a bűnbe: mi-yittan (bárcsak) ilyen maradna a szíved!

Dr. Tokics Imre a péceli Adventista Teológiai Főiskola Ószövetségi Tanszékének vezetője. Ószövetséges teológus és a zsidó vallástudományok professzora, emellett jogi doktori fokozattal is rendelkezik.

Clifford R. Goldstein

szerkesztő

Néhány megjegyzés a magyar kiadáshoz

Tanulmányunkban a bibliai idézeteket többnyire a Károli-féle fordításban közöljük. Más idézeteknél zárójelben olvasható a forrás megjelölése.

Számos idézet, valamint a bibliai könyvek neve és rövidítése az újonnan revideált Károli bibliafordítás (rövidítve: ÚRK, Budapest, 2012, Veritas Kiadó) szerint szerepel. Szintén gyakran idézünk még a Magyar Bibliatársulat 2014-ben kiadott, revideált új fordításából (rövidítve: RÚF).

Ha az idézetben egy, az oldalon már ismertetett műre hivatkozunk, akkor használjuk az i. m. (idézett mű) rövidítést.

Továbbra is szeretettel ajánlom minden érdeklődő figyelmébe a Tanítói mellékletet, ami külön kiadványként beszerezhető.

Az adott heti bibliatanulmánnyal kapcsolatos beszélgetés az interneten is megtekinthető a www.remenytv.hu oldalán a VIDEÓGALÉRIÁBAN és a Bibliatanulmány alatt, illetve kérhető még e-mailben, videoüzenetként.

Újdonság! Az érdeklődőket várjuk a Facebook Bibliatanulmányok csoportjában is az alábbi címen: https://www.facebook.com/groups/bibliatanulmanyok/.

Amint már megszoktuk, a hanganyag letölthető az internetről. Ha a bibliatanulmányokat megkeressük az egyház honlapján (www.adventista.hu/bibliatanulmanyok), az ott jelzett kapcsolattal elérhető a hanganyag is. Ezért külön köszönettel tartozunk Bátori Sándornak és mindazoknak, akik részt vesznek az előkészítésben!

Zarkáné Teremy Krisztina

a magyar változat szerkesztője

Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: