Jeremiás próféta

Dr. Tokics, Imre

Tartalom

Mi-yittan
I. Jeremiás próféta elhívása
Jeremiás próféta elhívása
A PRÓFÉTÁK
JEREMIÁS CSALÁDI HÁTTERE
JEREMIÁS PRÓFÉTAI ELHÍVÁSA
VONAKODÓ PRÓFÉTÁK
A MANDULAFA ÁGA
TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
JEREMIÁS
II. Külső és belső válság
Külső és belső válság
RÖVID TÖRTÉNELEM
A KÉT KIRÁLYSÁG
KÉT GONOSZ
A BABILONI VESZÉLY
HAMIS ESKÜ
TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
PÁSKULYNÉ KOVÁCS ERZSÉBET: ÚGY ROHAN AZ ÉLET
III. Júda utolsó öt királya
Júda utolsó öt királya
JEREMIÁS SZOLGÁLATA JÓSIÁS KIRÁLY IDEJÉBEN
JÓÁHÁZ ÉS JÓJÁKIM: AZ UTÓDOK
JÓJÁKINNAK, JÚDA KIRÁLYÁNAK RÖVID URALKODÁSA
A ZSÁKUTCA VÉGE…
A SÖTÉT ÉVEK (A MARADÉK)
TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
PÁSKULYNÉ KOVÁCS ERZSÉBET: MINT A FÁK
IV. Dorgálás és büntetés
Dorgálás és büntetés
A KÉT ÚT
JÚDA BŰNE
JEREMIÁS FIGYELMEZTETÉSE
JEREMIÁS SIRALMA
KÉTSÉGBEEJTŐ HELYZET
TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
PÁSKULYNÉ KOVÁCS ERZSÉBET: LEGYEK, AMI AKAROD!
V. Jeremiás próféta szomorúsága
Jeremiás próféta szomorúsága
ISTENTELEN PAPOK ÉS PRÓFÉTÁK
JEREMIÁS LELKI SZENVEDÉSE
ÉGŐ TŰZ A CSONTJAIMBAN
„ÁTKOZOTT LEGYEN A NAP”
A PRÓFÉTA ELLEN SZŐTT TERVEK
TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
REMÉNYIK SÁNDOR: NE ÍTÉLJ
VI. Szimbolikus cselekedetek
Szimbolikus cselekedetek
SZIMBÓLUMOKBAN REJLŐ IGAZSÁG
A FAZEKAS ÉS AZ AGYAG
EGY NEMZET HANYATLÁSA
A CSERÉPKORSÓ TÖRTÉNETE
A LENÖV
TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
REMÉNYIK SÁNDOR: ŐSZI HARMAT
VII. A válság folytatódik
A válság folytatódik
AKI PEDIG DICSEKSZIK…
TEREMTMÉNYEK VAGY A TEREMTŐ?
BŰNBÁNATRA VALÓ FELHÍVÁS
JEREMIÁSRA A BIZTOS HALÁL VÁR
JEREMIÁS FELMENTÉSE
TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
VEDD ÉSZRE!
VIII. Jósiás király kultuszreformja
Jósiás király kultuszreformja
MANASSÉ ÉS ÁMON URALKODÁSA
AZ ÚJ KIRÁLY
JÓSIÁS KIRÁLY A TRÓNON
A TÖRVÉNY KÖNYVE
JÓSIÁS REFORMJA
TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
HÉTKÖZNAPI IMA
IX. Jeremiás próféta igája
Jeremiás próféta igája
JEREMIÁS MAGÁNYOS ÉLETE
JEREMIÁS IGÁJA
PRÓFÉTÁK HARCA
A VASBÓL KÉSZÜLT IGA
HAZUGSÁGOKBAN HINNI
TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
SZEGEDI KOVÁCS GYÖRGY: ÉN VAGYOK ÉN
X. Jeruzsálem pusztulása
Jeruzsálem pusztulása
KÖNNYHULLATÁS TAMMUZÉRT
SEDÉKIÁS KIRÁLY BOLDOGTALAN URALKODÁSA
JERUZSÁLEM BUKÁSA
TELJES SZÍVEDBŐL
A HETVEN ÉV
TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
SZEGEDI KOVÁCS GYÖRGY: VALÓSÁG
XI. A szövetség
A szövetség
ISTEN SZÖVETSÉGE AZ EGÉSZ EMBERISÉGGEL
AZ ÁBRAHÁMMAL KÖTÖTT SZÖVETSÉG
A SÍNAI-HEGYI SZÖVETSÉG
AZ ÚJ SZÖVETSÉG – 1. RÉSZ
AZ ÚJ SZÖVETSÉG – 2. RÉSZ
TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
SZEGEDI KOVÁCS GYÖRGY: ANYUKA MEGDOBÁL HÓVAL A TERASZON
XII. Vissza Egyiptomba
Vissza Egyiptomba
POLITIKAI ANARCHIA
ISTEN ÚTBAIGAZÍTÁSÁT KERESVE
VISSZATÉRÉS EGYIPTOMBA
A FOGSÁGBA VITEL
NYÍLT ELLENÁLLÁS
TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
TÚRMEZEI ERZSÉBET: SZONETT A GAZDAGÍTÓ SZEGÉNYSÉGRŐL
XIII. Jeremiás könyvének tanulságai
Jeremiás könyvének tanulságai
JEREMIÁS URA
SZERTARTÁSOK ÉS A BŰN
A SZÍV VALLÁSA
ISTEN ÉS A BÁLVÁNYOK
A MARADÉK
TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
ISTEN ÜZENETÉNEK FOGADTATÁSA
2015. 4. negyedév

Jeremiás próféta

Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: