A nagy misszióparancs

„Jézus pedig hozzájuk ment, és azt mondta nekik: Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön. Menjetek el azért, és tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Mindannak megtartására tanítsátok őket, amit én parancsoltam nektek. Íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig” (Mt 28:18-20, ÚRK).

Lehetne ennél még egyszerűbb? A feltámadott Jézus, aki előtt imádattal borultak le tanítványai (17. vers), az egyház fennállásának legelső napjaiban tudatta övéivel elhívatásukat és missziójukat: a világ minden népe között tanítványokká kell tenni az embereket. Pont.

Nem is nehéz felfedezni a kapcsolatot a még Galileában, a tizenegyhez intézett szavak, ill. aközött, amit évekkel később Pátmosz szigetén János hallott: „És egy másik angyalt is láttam az ég közepén repülni, akinél az örökkévaló evangélium volt, és azt hirdette a föld lakosainak, minden nemzetségnek, törzsnek, nyelvnek és népnek, és hangosan ezt mondta: Féljétek Istent, és adjatok neki dicsőséget, mert eljött ítéletének órája, és imádjátok azt, aki teremtette a mennyet, a földet, a tengert és a vizek forrásait” (Jel 14:6-7, ÚRK; lásd még 8-12. versek).

Azt is mondhatnánk, hogy A jelenések könyve 14. fejezetében a hármas angyali üzenet a nagy misszióparancsnak a föld történelme utolsó napjaira vonatkozó megfogalmazása.

Nem kérdés: Isten meghagyta egyházának, népének, hogy az egész világon terjessze el az evangéliumot. Ez az, aminek a végrehajtására elhívott bennünket: hirdetni az igazságot Jézusról és arról, amit tett (Jn 3:16), tesz most (Róm 8:34) és a jövőben fog megtenni értünk (1Thessz 4:16) – valóban ez a küldetésünk, a missziónk.

A misszió szó jelentése: „egy szolgálat elvégzésére elküldetni vagy valakit elküldeni.” Ez azt jelenti, hogy emberek elindulnak elvégezni valamit. A nagy misszióparancs esetében az evangéliumot hirdetik a világon.

Ebben a negyedévben legfőképpen úgy közelítünk a misszióhoz, hogy ez az az eszköz, ami által Isten közli az evangéliumot azokkal, akik még nem hallották. Az emberiség megváltásának folyamatában Isten tevékenységének meghatározó eleme a misszió. Ezért fogjuk tanulmányozni, hogyan valósult meg az Úr örök szándéka olyan bibliai hősök életében, akiket követeiként használt fel az elveszettek között.

Végső soron nem a miénk, hanem Istené a keresztény misszió! Isten szívéből ered, szeretete az alapja, és az Ő akarata által valósul meg.

E negyedév tanulmányait az üdvösség története alábbi modellje szerint építettük fel, hogy jobban megérthessük Isten missziós elköteleződését és szerepét:

1. Isten teremtette az embert, méghozzá szabad akarattal felruházva.

2. Az első emberek visszaéltek választási szabadságukkal, amikor nem engedelmeskedtek Istennek, ezért el kellett hagyniuk a Paradicsomot.

3. Isten nem alkalmazhatott erőszakot, hogy visszavigye őket az Édenbe.

4. Elküldte Fiát meghalni az emberek helyett és megbékíteni őket önmagával.

5. Isten missziója, hogy minden ember tudomására hozza a felajánlott üdvösséget, ezért a megváltás útját tárja fel előttünk.

Tehát a legalapvetőbb értelemben az a misszió, hogy az egész világ megismerje Jézust és amit mindannyiunkért tett, ill. amit ígérete szerint tenni fog most és az egész örökkévalóságon át. Röviden: Isten elhívott minket, akik ismerjük az ígéreteit, hogy másoknak is beszéljünk róluk.

Brge Schantz, PhD (Fuller) a Loma Linda Egyetem professzora volt, ám a tanulmány megjelenését sajnos már nem érhette meg. A feleségével, Irisszel tizennégy évig szolgált misszionáriusként Afrikában és a Közel-Keleten.

Steven Wayne Thompson, a tanulmány társszerzője nyugdíjba vonulása előtt az angliai Newbold Főiskola igazgatója (1984-1990), valamint az ausztráliai Avondale Főiskola teológiai fakultásának dékánja és tanára volt (1991-2008).

Clifford R. Goldstein

szerkesztő

Néhány megjegyzés a magyar kiadáshoz

Tanulmányunkban a bibliai idézeteket többnyire a Károli-féle fordításban közöljük. Más idézeteknél zárójelben olvasható a forrás megjelölése.

Számos idézet, valamint a bibliai könyvek neve és rövidítése az újonnan revideált Károli bibliafordítás (rövidítve: ÚRK, Budapest, 2012, Veritas Kiadó) szerint szerepel. Szintén gyakran idézünk még a Magyar Bibliatársulat 2014-ben kiadott, revideált új fordításából (rövidítve: RÚF).

Ha az idézetben egy, az oldalon már ismertetett műre hivatkozunk, akkor használjuk az i. m. (idézett mű) rövidítést.

Továbbra is szeretettel ajánlom minden érdeklődő figyelmébe a Tanítói mellékletet, ami külön kiadványként beszerezhető.

Az adott heti bibliatanulmánnyal kapcsolatos beszélgetés az interneten is megtekinthető a www.remenytv.hu oldalán a VIDEÓGALÉRIÁBAN és a Bibliatanulmány alatt, illetve kérhető még e-mailben, videoüzenetként.

Újdonság! Az érdeklődőket várjuk a Facebook Bibliatanulmányok csoportjában is az alábbi címen: https://www.facebook.com/groups/bibliatanulmanyok/.

Amint már megszoktuk, a hanganyag letölthető az internetről. Ha a bibliatanulmányokat megkeressük az egyház honlapján (www.adventista.hu/bibliatanulmanyok), az ott jelzett kapcsolattal elérhető a hanganyag is. Ezért külön köszönettel tartozunk Bátori Sándornak és mindazoknak, akik részt vesznek az előkészítésben!

Zarkáné Teremy Krisztina

a magyar változat szerkesztője

Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: