ISTEN ORSZÁGA – MÁR, DE MÉG NEM

Jézus azért jött, hogy Isten országát hirdesse. Első nyilvános beszédében a názáreti zsinagógában (Lk 4:16-21) megerősítette, hogy azon a napon általa teljesedett Ézsaiásnak az Isten országáról és megváltó, szabadító szolgálatáról szóló próféciája.

Lukács feljegyez egy másik mondást, ami az ország jelenlegi valóságáról szól. Amikor a farizeusok megkérdezték, mikor jön el Isten országa, Jézus ezt felelte: „az Isten országa tibennetek van” (Lk 17:21). Másik fordításban így hangzik: „Mert az Isten országa közöttetek van” (RÚF)! Vagyis kijelenthetjük, hogy Jézus földre jöttével Isten országa már elérkezett, többek között a következő jellegzetességekkel: betegek gyógyultak meg (Lk 9:11), hirdettetett az evangélium (Lk 4:16-19), az emberek bűnbocsánatot nyertek (Lk 7:48-50; 19:9-10), az ördög hatalma megtört (Lk 11:20). Jézus így teremtette meg az emberek szívében Isten országának valóságát, és formálta őket saját hasonlatosságára. Isten országa látható a hívők közösségében is, az igazságosság és megváltás kinyilatkoztatásában. Ez így is meghatározható: „Isten kegyelmi országa most épül fel, hiszen napról napra adják át magukat a bűnnel és lázadással telt szívek a szeretet uralmának” (Ellen G. White: Gondolatok a Hegyibeszédről. Budapest, 1990, Advent Kiadó. 96. o.).

Isten országa már eljött – ez a szempont véglegesen és határozottan jelzi az ország megalapításának tényét, vagyis a bűn és Sátán legyőzését, Jézus diadalát a nagy küzdelemben. A „még nem” szempont viszont előre mutat, a gonoszság fizikai végére és az új föld meglapítására: „Az ő dicsősége országának teljes felállítása csak Krisztus újrajövetelekor valósul meg itt a földön” (i. m. 96. o.).

Mit tanítanak a következő bibliaszövegek Isten eljövendő országáról a vég idején? Lk 17:23-24; 21:5-36

A világunk és annak állapota hűen tükrözi Jézus itt idézett szavait. Egyesek érvelése szerint a világban tapasztalható fájdalom és szenvedés azt jelenti, hogy nincs Isten. Mi azonban úgy válaszolhatunk erre, hogy Jézus csaknem kétezer évvel ezelőtti figyelmeztetése értelmében világunk állapota nemcsak Isten létét bizonyítja, hanem a Biblia igazságát is. (Ha a világ most olyan lenne, mint a Paradicsom, Jézus szavai hamisnak bizonyulnának.) Isten a dicsőség országát a maga teljességében csak a földi történelem után alapítja meg. Addig ki kell tartanunk.


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: