Isten országa

SZOMBAT DÉLUTÁN

E HETI TANULMÁNYUNK: Lukács 1:32-33; 11:2; 17:23-24; 18:16-30;

21:34-36; Jelenések 21:1-3

„És jönnek napkeletről és napnyugatról és északról és délről, és letelepednek az Isten országában” (Lk 13:29, ÚRK).

Isten országa fontos téma Jézus tanításaiban, és komoly figyelmet követel. A kifejezés csaknem ötven alkalommal fordul elő Máténál, tizenhatszor Márknál, körülbelül negyvenszer Lukácsnál és háromszor János evangéliumában. Bárhol jelenik is meg, akár az Úr imádságában, akár a Hegyi Beszédben, akár Jézus más tanításaiban vagy példázataiban, Isten országa mindig annak kifejezése, amit Isten tett az emberiségért a történelem folyamán azért, hogy kezelje a bűn problémáját, ezzel téve véglegesen, határozottan pontot a Sátánnal vívott nagy küzdelem végére. Isten országa nem hasonlít egyetlen földi királysághoz sem, mivelhogy nem földi birodalom.

„Az Isten országa nem szemmel láthatóan jön el. Az Isten országa az Ige szelíd érvelése, a Szentlélek belülről ható munkája által, a lélek Istennel való közössége útján jön el, hiszen Isten az életet jelenti számára. A mennyek országának hatalma a Krisztus jellemének tökéletességére eljutott emberek lényében nyilvánul meg a legjobban” (Ellen G. White: A Nagy Orvos lábnyomán. Budapest, 2001, Advent Kiadó. 23. o.).

Az e heti tanulmányban erre a témára fogunk összpontosítani, méghozzá úgy, ahogyan azt Lukács evangéliuma tárgyalja.


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
2015. 2. negyedév

Lukács evangéliuma

Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: