TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:

„Kié a szívünk? Kivel foglalkoznak gondolataink? Kiről és miről beszélünk legszívesebben? Kié leghőbb érzelmünk és legjobb erőnk? Ha Krisztuséi vagyunk, gondolataink feléje irányulnak. Övé legédesebb érzelmünk. Akkor mindenünket – amik vagyunk és amivel bírunk – neki szenteljük. Kívánunk hozzá hasonlítani, óhajtjuk Lelkének leheletét; vágyunk akaratát teljesíteni és neki tetsző életet élni” (Ellen G. White: Jézushoz vezető út. Budapest, 1999, Advent Kiadó. 45. o.).

„Földi életünkben – habár a bűn ezt korlátozza – a legnagyobb öröm és a legmagasabb nevelés a szolgálatban van. Jövendő állapotunkban is, amikor a bűnös emberiség által emelt akadályok már nem lesznek, a legnagyobb örömünk a szolgálatban lesz. Amikor bizonyságot teszünk, újból megismerjük azt, hogy mi »eme titok dicsőségének gazdagsága… hogy Krisztus ti köztetek van, a dicsőségnek ama reménysége« (Kol 1:27)” (Ellen G. White: Előtted az élet. Budapest, 1992, Advent Kiadó. 305. o.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!

1. Jézus bolondnak nevezte a gazdag, sikeres gazdát (Lk 12:20). Lehet, hogy mi nem vagyunk gazdagok vagy sikeresek, de vajon mi az, ami miatt Isten szemében mégis bolondok lehetünk?

2. Egyes gyülekezetekben két csoportot láthatunk: az egyik a hivatásos szakemberek, üzletemberek, egyházi és világi vezetők, befolyásos személyiségek csoportja, akik megkapnak minden tiszteletet, figyelmet és elismerést; a másik a csendes, „jelentéktelen” emberek köre, akik bejönnek és elmennek anélkül, hogy bárki odafigyelne rájuk, észrevenné őket. Mit tehetünk, hogy a második csoport ugyanolyan fontosnak és értékesnek érezze magát, mint az első?

3. Ma könnyű gúnyolni a régi kor farizeusait, amiért elferdítették a hitet, de mit tegyünk, nehogy mi is, akik komolyan vesszük a hitünket, ugyanazokat a hibákat kövessük el? Hogyan állhatunk ki szilárdan amellett, ami helyes, miközben nem válunk farizeussá? Hogyan határozzuk meg, mi a helyes és mi az, amiért érdemes küzdeni, ellentétben azzal, ami jelentéktelen és nem éri meg, hogy fáradozzunk érte?

4. Hogyan őrizhetjük meg éberségünket Jézus eljövetelére várva, miközben minden elmúló évvel nehezebb ébernek maradni?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
2015. 2. negyedév

Lukács evangéliuma

Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: