A SZOLGÁLÓ VEZETŐ

Olvassuk el Lk 22:24-27 verseit! A tanítványok még akkor is vitatkoztak, hogy ki lesz a nagyobb közöttük Isten országában, amikor az utolsó vacsorára készülődtek. Hogyan reagált Jézus az ostoba viselkedésükre, és válasza miért volt forradalmi?

Jézus tanácsa egyedülálló a vezetéstudomány történelmében. A fáraó, Nabukodonozor, Nagy Sándor, Julius Caesar, Napóleon és Dzsingisz kán a vezetői szerepet egyaránt az alattvalók fölötti hatalomnak és tekintélynek tartotta. A világ nagyjából mindig így működött a hatalom tekintetében.

„Ti viszont ne így tegyetek – mondta Jézus –, hanem aki a legnagyobb köztetek, olyan legyen, mint aki a legkisebb, és aki vezet, olyan legyen, mint aki szolgál” (Lk 22:26, ÚRK). Ezzel a kijelentésével a világegyetem Ura visszájára fordította a vezetés meghatározását: „De ne így legyen közöttetek; hanem aki közöttetek nagy akar lenni, legyen a ti szolgátok; És aki közöttetek első akar lenni, legyen a ti szolgátok. Valamint az embernek Fia nem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és adja az ő életét váltságul sokakért” (Mt 20:26-28).

Saját életútját és vezetői szerepét a szolgasággal és önmegtagadással azonosítva Jézus újfajta dinamikára mutatott rá az emberi kapcsolatokban: a megelégedettség nem a hatalom gyakorlásából, hanem a szolgálatból származik; a vezető nem a pozíciójából meríti hatalmát, hanem abból, hogy szolgál; az átalakulás pedig nem a trónnal, hanem a kereszttel kezdődik. Akkor élünk igazán, ha meghalunk énünknek és gyümölcsöt termünk (Jn 12:24).

Lk 9:46-48 versei szerint hasonló viszály támadt Jézus tanítványai között arról, hogy ki a nagyobb. Gondolatvilágukban még mindig erősen tartották magukat a világi alapelvek. A Mester válasza a probléma lényegére mutatott, és megnevezte az egyik legnehezebb kihívást általánosságban az életben, ill. konkrétan a keresztényi életben.

Jól mutatják a világ fordított értékrendjét Jézus szavai, különösen az a rész, hogy „aki legkisebb… az lesz nagy” (48. vers).

A világ elvei homlokegyenest ellenkeznek Jézus tanításával, hogyan maradhatunk tehát életben, ha mégis Jézus elveit akarjuk követni?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
2015. 2. negyedév

Lukács evangéliuma

Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: